ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος e-learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).

 

Επισκεφθείτε σύντομα την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της διαδικασίας πιστοποίησης.