Είσοδος στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση εγγραφής στο πρόγραμμα e-learning κάθε σπουδαστής λαμβάνει ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του προγράμματος όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Οι σπουδαστές εισάγοντας τα στοιχεία αυτά στο πεδίο Είσοδος Μαθητών στην ιστοσελίδα του προγράμματος εισέρχονται στην προσωπική τους σελίδα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία περιέχει τους ακόλουθους συνδέσμους (links):

 

ΑΡΧΙΚΗ

επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα επισκόπησης όλων των δυνατοτήτων που του προσφέρει η εκπαιδευτική πλατφόρμα: διδασκαλία (σύγχρονη και ασύγχρονη), εκπαιδευτικό έργο, κέντρο επικοινωνίας και διαχείριση του προσωπικού του λογαριασμού.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό ο σπουδαστής έχει τις ακόλουθες επιλογές-συνδέσμους:

·         Myschool@web: ο σπουδαστής πλοηγείται στο πρόγραμμα μαθημάτων του (διαλέξεις, ασκήσεις αξιολόγησης, εξετάσεις, παράδοση εργασιών, ώρα, μάθημα, καθηγητής, τμήμα, αίθουσα, κατάσταση])

·         Virtual class: ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ζωντανής διδασκαλίας (live streaming) σε ημέρα και ώρα που έχει προγραμματισθεί και αναρτηθεί στο σύνδεσμο Myschool@web

·         Web EDU tv: ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων που παραδόθηκαν ζωντανά και αναρτήθηκαν στο συγκεκριμένο σύνδεσμο ή διαλέξεων που δεν προορίζονται για ζωντανή διδασκαλία μέσω του συνδέσμου virtual class εξ αρχής, αλλά για παρακολούθηση από το σπουδαστή σε ημέρα και ώρα επιλογής του, εντός πάντως συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

·         Ψηφιακή βιβλιοθήκη: ο σπουδαστής αποκτά πρόσβαση σε συγγράμματα, άρθρα επιστημονικών περιοδικών και βάσεις δεδομένων χωρίς να αποκλείεται περιορισμένη χρονικά πρόσβαση από τον πάροχο

·         Ψηφιακές σημειώσεις: ο σπουδαστής αποκτά πρόσβαση στις σημειώσεις και παρουσιάσεις των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του

·         Ερωτήσεις-Απαντήσεις: δίνεται η δυνατότητα στο σπουδαστή να απευθύνει στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ερωτήσεις σχετικά με ο,τιδήποτε αφορά το μάθημά του μέσω συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

·         Πίνακας ανακοινώσεων: εδώ αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν τους σπουδαστές του προγράμματος e-learning.

·         Ελεύθερος χρόνος: ο σπουδαστής ενημερώνεται για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του προγράμματος στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει και να γνωρίσει από κοντά τους υπεύθυνους του προγράμματος και τους συνσπουδαστές του

·         Εργαλειοθήκη Συστήματος: εδώ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και οδηγίες χρήσης

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ

·         Συμμετοχές: εδώ ανανεώνεται συνεχώς η λίστα των αιτήσεων του σπουδαστή για συμμετοχή σε επιμέρους προγράμματα σπουδών και θεματικά αντικείμενα (μαθήματα)

·         Βαθμολογία: επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την επίδοσή του ανά θεματικό αντικείμενο (μάθημα)

·         Συνδρομές: στις περιπτώσεις περιορισμένης χρονικά πρόσβασης στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ο σπουδαστής δύναται να παρακολουθεί τον υπολειπόμενο χρόνο του

·         Ιστορικό χρήσης: αναλυτική παρουσίαση του ιστορικού χρήσης της πλατφόρμας από το σπουδαστή