Μήνυμα από επιστημονικό υπεύθυνο

 

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτει ανάγκες του ναυτιλιακού κλάδου, ανέπτυξε υπό την επιστημονική και οργανωτική εποπτεία μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) για την πιστοποίηση του οποίου σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης αποτελεί ένα σύγχρονο και απόλυτα ευέλικτο σύστημα διδασκαλίας σε γεωγραφικά απομακρυσμένους χρήστες μέσω διαδικτύου. Με τη μέθοδο της σύγχρονης (σε ζωντανή σύνδεση εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος) και ασύγχρονης (παρακολούθηση διάλεξης σε χρόνο διαφορετικό από την παραχώρησή της) διδασκαλίας, συγκεκριμένα, προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα:

·         Σεμινάρια μικρής ή μεγάλης διάρκειας από στελέχη του ναυτιλιακού χώρου

·         Παράδοση θεματικών ενοτήτων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων από έμπειρα μέλη Δ.Ε.Π.

·         Διαδικασίες εκμάθησης κατ’ απαίτηση (e-learning on demand)

  

Με το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης που λαμβάνει κάθε σπουδαστής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του τεκμαίρεται ότι έχει επιμορφωθεί σε θέματα που σχετίζονται με τα εξειδικευμένα αντικείμενα του προγράμματος άλλοτε συμπληρωματικά προς τις έως τη λήψη του πιστοποιητικού σπουδές του και εργασιακή εμπειρία και άλλοτε εμπλουτίζοντας απλώς το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο καθώς έρχεται σε επαφή με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

 

Ο ολοένα και πιο απαιτητικός χώρος της ναυτιλίας αποζητά στελέχη τα οποία είναι ικανά να καλύψουν τις σύνθετες ανάγκες μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο, όπως αυτές έχουν πλέον διαμορφωθεί. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα elearning που παρέχουμε δύναται να προσφέρει εισιτήριο στον απαιτητικό αυτό χώρο αλλά και σταθερή και γρήγορη ανέλιξη σε όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους.

Αίτηση συμμετοχής
 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E-LEARNING

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ