ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σπουδαστές Προγράμματος elearning

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιά

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και τον Κανονισμό Σπουδώντου Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά δεν αρκούν ή, σε πολλές περιπτώσεις,δεν περιγράφονται επαρκώς ώστε να εμπεριέχουν κανόνες που να εκφράζουν ακαδημαϊκό ήθος και αριστεία. Η αμεροληψία, η εντιμότητα και η φιλαλήθεια είναι ορισμένες εκ των αόριστων εκείνων εννοιών που συγκροτούν την ακαδημαϊκή ηθική και δεοντολογία. Στην προσπάθειά μας να αποδώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρετές που ενσαρκώνει η έννοια του ακαδημαϊκού ήθους και της αριστείας στο πρόσωπο των σπουδαστών του προγράμματος e-learning καθιερώσαμε τις ακόλουθες βασικές αρχές:

Α) Ορθή και ηθική συμπεριφορά

Η κριτική όχι μόνο δεν απαγορεύεται αλλά επιβάλλεται ως μέσο κατάκτησης της αλήθειας και της προόδου. Ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές οφείλουν, όμως, να συμπεριφέρονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην προσβάλλουν τους συν-σπουδαστές τους, τους καθηγητές του και τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου. Οφείλουν δε να απεμπολούν κάθε είδους διάκριση με βάση την ηλικία, το φύλο, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές προτιμήσεις κ.ο.κ. όχι μόνο στο φυσικό χώρο του Πανεπιστημίου, αλλά και στους διαδικτυακούς τόπους του Πανεπιστημίου αλλά και σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής τους.

Β) Ακαδημαϊκή ακεραιότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μετά οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται τους κανόνες που αφορούν την ορθή χρήση πηγών, τη μνημόνευση συγγραφέων και πονημάτων τους σε εργασίες και παρουσιάσεις, τη λογοκλοπή, τη μη αναπαραγωγή αυτών για λόγους εμπορικούς ή άλλους πλην προσωπικούς/ακαδημαϊκούς, τη μη δημοσίευση κειμένων επί των οποίων ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την πρότερη εξουσιοδότηση των κατόχων τους και τη μη αντιγραφή σε γραπτές εξετάσεις.

Γ) Αυτονομία – Ανεξαρτησία

Στις εργασίες και ασκήσεις αξιολόγησης που εκπονούνται χωρίς την επίβλεψη του διδάσκοντος ή άλλουπρος τούτο ορισμένου προσώπου απαγορεύεται η συμβολή τρίτων προσώπων καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκτός εάν πρόκειται για καθοδήγηση ή παροχή βοήθειας από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο προς το σπουδαστή.