Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος απαιτεί από το χρήστη σπουδαστή τη χρήση ενός Η/Υ συνδεδεμένου στο διαδίκτυο με ταχύτητα 2mbps και άνω, μικρόφωνο και ηχεία.