Υλικό

O σπουδαστής αποκτά πρόσβαση στις σημειώσεις και παρουσιάσεις των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του, καθώς και σε επιλεγμένα συγγράμματα, άρθρα επιστημονικών περιοδικών και βάσεις δεδομένων.

Εικονικές τάξεις

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να πλοηγείται στο πρόγραμμα μαθημάτων του και να ελέγχει την αίθουσα ή τον ιστότοπο όπου διεξάγεται η διάλεξη, η παράδοση εργασίας ή η διεξαγωγή εξέτασης, τη διδακτική ενότητα που οι ενέργειες αυτές αφορούν, την ημερομηνία παράδοσης, την ώρα έναρξης και λήξης της διάλεξης/παράδοσης εργασίας/εξέτασης αντίστοιχα καθώς και την ενέργεια στην οποία καλείται κάθε φορά ο σπουδαστής να προβαίνει.

Μαθητής

  • Στατιστικά: εδώ ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθεί τα στατιστικά χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Επίδοση: επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την επίδοσή του ανά αξιολόγηση καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία εξετάστηκε ή παρέδωσε την εργασία του.
  • Αξιολόγηση: εδώ αναρτώνται οι βαθμοί του σπουδαστή ανά θεματική ενότητα (μάθημα)

Μηνύματα

Στο σύνδεσμο αυτό ο σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση στο αρχείο εισερχομένων μηνυμάτων από τους διαχειριστές της πλατφόρμας.