Χλωμούδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142548
E-mail: tselenti@unipi.gr

 

Σπουδές

 • 1991, Διδακτορικό δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας
 • 1984, Πτυχίο επιστημών Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Παν/μιο Μακεδονίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διοίκηση και Οργάνωση των Λιμένων & Λιμενικός Σχεδιασμός
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μεταφορές (με έμφαση στο σχεδιασμό της Λιμενικής βιομηχανίας)
 • Συνδυασμένες μεταφορές

Επαγγελματική εμπειρία

 • 2001-2004 President & General Manager Pe.S.Y. Ionian Island.
 • 2010-2011 President & General Manager ILPAP SA. (aims at the operation and exploitation of the transport services provided by trolley buses in the metropolitan area of Athens and Piraeus).

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
 • Chlomoudis Ι. C., Kostagiolas A. P.,Pallis L. P., (2012), “An Analysis of Formal Risk Assessments for Safety and Security in Ports: Empirical Evidencefrom Container Terminals in Greece”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Volume 2, Number 1, January 2012 (Serial Number 4), pp. 45-54.
 • Chlomoudis, Ι. C., Kostagiolas, A. P., Papadimitriou, G. S., Tzannatos, E.S., (2011), “A European perspective on public service obligations for island transport services”, Maritime Economics and Logistics13 (3), pp. 342-354.
 • Chlomoudis, Ι. C., Kostagiolas P.A., Labridis, C., (2011), “Quality and safety systems for the port industry: empirical evidence for the main Greek ports”, European Transport Research Review, 2011, Volume 3, Number 2, Pages 85-93, DOI 10.1007/s12544-010-0043-0,
 • Pantouvakis A, Chlomoudis C,. Dimas A., (2010), “Marketing Strategies in Port Industry: An Exploratory Study and a Research Agenda”, American Journal of Economics and Business Administration 2 (1): 64-72,
 • Chlomoudis, I. C. & Kostagiolas A. P., (2010), “An Internationalized Approach to European Perpspective for the Safety and Security in Port Industry”, European Research Studies Volume XIII, Issue (2) pp. 105-112.
 • Chlomoudis I. C., Kostagiolas P., Merikas A., (2009), “The Significance of Intangible Assets for the Management of New Port Services Industry”, International Journal of Trade in Services (IJTS) 2009.
 • Pantouvakis A., Chomoudis, C, Dimas A.,(2008), “Testing the SERVQUAL scale in the passenger port industry: A confirmatory study”,Maritime Policy and Management, T,Vol 34,No5, pp.449-467.
 • Chlomoudis Ι. C., Pallis A. A. (2005), “The EU port policy in a historical perspective”, European Research Studies 8: 1-2.
 • Chlomoudis I. C., Karalis V. A., Pallis A. A., (2003), “Port Reorganisation and the Worlds of Production Theory”, European Journal of Transport and Infrastructure Research 3: 1. 77-94.
 • Chlomoudis I.C., Pallis A.A., (2002), “Trends in Investments in Port Infrastructure in the Mediterranean Countries: Convergence or Divergence to EU Policies?”, Spoudai Quartelry Economic Journal 52: 1. 65-82.
 • C I Chlomoudis, A A Pallis (1999), “The Need for a New Philosophy of Port Management and Organisation: Effective Responses to Contemporary Challenges”, European Research Studies, Vol. 2, No 2, pp. 91-103.
Βιβλία
 • “Port Industry, Trends and Developments: Companies & Systems in the Age of Competition in Port Organization and Operations”, C. Chlomoudis, (in Greek) ISBN 978-960-02-2613-3, Papazisis Publications, Greece, 2012.
 • “Management of Quality and Safety in Sea Transportation: The Significance of Information Services for the new challenges of Sea Economy” (2011) (in Greek), C. Chlomoudis, P. Kostagiolas, ISBN 978-960-02-2568-6 Papazisis Publications, Greece.
 • “Transport. Lifeline for the Islands”, (2007) (in Greek), C. Chlomoudis, M. Lekakou, K. Panou, E. Papadimitriou, Th. Siriopoulos and E. Tzannatos, Studies, Institute of Local Government, Papazisis Publications, Greece.
 • “Port Planning in the Modern Port Industry”, J&J Hellas, ISBN: 960-8461-49-9, Piraeus Greece 2006.
 • “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” (Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A), Cheltenham: Edward Elgar, ISBN 1843760932. Series Editor: K. Button. Economics- Management and Policy, Cambridge, UK-Northampton, USA 2002
 • In Japanese: Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A. “European Port Policy” Tokyo: National Institute for Land and Infrastructure Management, Japanese Government, 2006."The Greek Merchant Shipping 1911-1939: Co-existence of different production methods", Educational Institute of National Bank of Greece, Athens 1996.  

  Κεφάλαια Βιβλίων

 • Chlomoudis C. & Kostagiolas P.A. & Papadimitriou S. & Tzannatos E.S. (2010), A stakeholder approach towards the provision of sustainable island transport services, Werner Gronau/ Dolores Sanchez- Bengoa (Ed.): Transport Planning and Challenges in Eastern Mediterranean countries –Barriers and Potential solutions, Studies on Mobility and Transport Research, Verlag: MetaGIS ISBN 978-3-936438-26-0.
 • Chlomoudis C. & Kostagiolas P.A. & Papadimitriou S. & Tzannatos E.S. (2010), Freight Transport flows in the Eastern Mediterranean: Trends and Coordination Needs, Werner Gronau / Dolores Sanchez- Bengoa (Ed.): Transport Planning and Challenges in Eastern Mediterranean countries –Barriers and Potential solutions, Studies on Mobility and Transport Research, Verlag: MetaGIS ISBN 978-3-936438-26-0].
 • “EU Port Policy: A process of inexorable policy integration”, (2006), In:Following the Nereids: Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries Edited by:Hatzioannou M.C. and Harlaftis G.. 155-163 Kerkyra Publications.

   
Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 • Pantouvakis A, Chlomoudis Ch, Dimas A., and Tziva L., (2010), “Service Quality And Satisfaction In Business-To-Business Service Setting. Evidence From The Port Industry, International Association of Maritime Economists, (IAME), “The quest for sustainable shipping and port industries”, 7-9 July 2010 Lisbon, Portugal
 • C. I. Chlomoudis, P. A. Kostagiolas, and P. L. Pallis, (2010), “A study for Risk and Safety Systems Implementation in the Port Industry: A Review of the Literature”. Proceedings of the International Association of Maritime Economists (IAME) Conference 2010, June, Lisbon, Portugal (2010).
 • M. Pantouvakis & C.I. Chlomoudis,(2009), The Role of ISO9000 Certification on Ports' Financial Performance: An Exploratory Preliminary Study from Europe, International Conference IAME 2009, (CD-Rom), Copenhagen the 24th – 26th of June 2009.
 • I. Chlomoudis & P. L. Pallis, (2008), “Defining Factors for the Undertaking of Risk for Investments in the Port Industry”, International Conference IAME, (CD-Rom), April 2-4, 2008, Dalian, China.
 • Pantouvakis, L. Thalassinos, C. Chlomoudis, A. Dimas, (2008) “On the Development of a Selection Typology for the Ferry Passenger”, International Conference IAME, (CD-Rom), April 2-4, 2008, Dalian, China.
 • C I Chlomoudis, P A Kostagiolas, C D Lampridis (2005) “Prospective employment of quality awards in the seaport industry: Old solution to contemporary questions”, Paper to be presented at the International Conference IAME, (CD-Rom), Cyprus 23 –25 June 2005.