Τσελέντης Βασίλειος-Στυλιανός

Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142522
E-mail: tselenti@unipi.gr

 

Σπουδές

 • Ιούλιος 1977, Απόκτηση BSc. Dual Honours Χημείας - Φυσιολογίας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου του Sheffield
 • 1978 Απόκτηση MSc. Βιοχημείας από το University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μάρτιος 1984 Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (PhD) με θέμα "Studies on the Rapid Control of Oxidative Phosphorylation by Thyroid Hormone".
 • Ιούνιος 1997 Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών (ΥΣΑ) νυν Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
 • Νοέμβριος 2002 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη «Ναυτιλία και Θαλάσσια Ρύπανση» με τίτλο: “The Consequences of the International Character of Shipping for Environmental and Safety Management” στην Ολλανδία. Οργανωτές : ΝΙΟΖ (National Institute for Marine Research), EcoMare, Dutch Ministry of Transport – Green Shipping Award 1999.
 • Ιανουάριος 2003 Απόκτηση διπλώματος Επιθεωρητή Περιβάλλοντος (Environmental Management Systems Lead Auditor) (ISO 14001) από τον Lloyd’s Register Quality Assurance (Λονδίνο 31/1/2003). Το δίπλωμα αυτό είναι αναγνωρισμένο από την International Register of Certificated Auditors (IRCA).
 • Μάρτιος 2003 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci “Securitas Mare”, στη Διαχείριση Κινδύνου και Ανθρώπινης Συμπεριφοράς με τίτλο: “Crisis Management and Human Behaviour” από το Åland Maritime Institute στη Φινλανδία Η εκπαίδευση αυτή προβλέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση “International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 95).
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος 
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση και διαχείριση εμπορικών και τουριστικών λιμένων και περιβαλλοντική πιστοποίησή τους. 
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμενικών έργων και ως πιστοποιημένος επιθεωρητής (accredited auditor) ISO 14001 διαμορφώνει προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων, που περιλαμβάνει περιβαλλοντική παρακολούθηση και πιστοποίηση περιβαλλοντικής ποιότητας με ευρωπαικά πρότυπα του Ευρωπαικού Οργανισμού Λιμένων (ESPO).
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών απόδοσης (environmental performance indicators) για τα λιμάνια, που συσχετίζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις με επιχειρηματικούς και οργανωτικούς στόχους του λιμανιού
 • Ανάπτυξη και διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Marine Protected Areas) με στόχο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της χώρας.

Επαγγελματική εμπειρία

 • 10/1978 – 9/1978: Research Assistant στο Τμήμα Βιοχημείας του University of Reading
 • 10/1985 – 6/1988: Μεταδιδακτορική εργασία στο Τμήμα Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής του Παν/μίου Αθηνών
 • 10/1988 – 10/1991: Λέκτορας στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής του Παν/μίου Πατρών
 • 10/1991 – σήμερα: Ακαδημαικό Προσωπικό του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιά
 • 2003 – σήμερα: Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής για ISO 14001 (Environmental Management Systems Lead Auditor (ISO 14001) από τον Lloyd’s Register Quality Assurance (London 31/1/2003)
 • 2003 – σήμερα: Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής για τον οργανιμό ECOPORTS Foundation και συνεργάζεται με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, Κερκύρας και Βόλου, υποστηρίζοντας τα μάνατζεμεντ εργαλεία των ECOPORTS (ECOPORTS management tools) - Self Diagnosis Methodology (SDM) και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Λιμένων “Port Environmental Review System” (PERS).
 • Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών του Παν/μίου Πειραιά το οποίο έχει συνεργασίες με πολλά ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς (CNRS, Max-Planck Institute Biogeochemisrty Dept., School of Earth and Planetary Sciences University of Cardiff, ΕΛΚΕΘΕ και άλλα
 • Έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε πολλές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμενικών έργων καθώς και αναπτυξιακών έργων στην παράκτια ζώνη που αφορούν τις ναυτιλιακές μεταφορές, την αλιεία και την αναψυχή.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Καταλοίπων και Απορριμμάτων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)», Ιούνιος - Δεκέμβριος 2002.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογιών δειγματοληψιών και μετρήσεων στο λιμενικό χώρο δικαιοδοσίας ΟΛΠ και εκτίμηση της επιβάρυνσης από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες , Απρίλιος 2007 – σήμερα
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Μαρίνας Φλοίσβου με αντικείμενο την εκτίμηση της επιβάρυνσης από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες με βάση μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων στο λιμενικό χώρο δικαιοδοσίας της Μαρίνας Φλοίσβου, Απρίλιος 2007 - σήμερα

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • V.S. Tselentis, “Marina Environmental Review System: A Methodology to Assess Environmental Management in Recreational Ports”, European Research Studies Journal XI, Issue 1 – 2, 2008.
 • D. Prokopiou, M Toanoglou and B.S. Tselentis “Comparative Analysis of Carrying Capacity Indices for the Central Aegean Islands”, European Research Studies, Volume XIV, Issue 4, 2011.
 • B.S. Tselentis, M. Maroulakou, J.F. Lascourreges, J. Szpunar, V. Smith, and O.F.X. Donard, “Organotins in Sediments and Biological Tissues from Greek Coastal Areas: Preliminary Results” Marine Pollution Bulletin, 38(2), 146-153, 1999.
 • B.S. Tselentis and E.S. Tzannatos, "Bytyltin Compounds in Coastal Sediments of Areas Associated with Maritime Facilities in Greece", Fresenius Environmental Bulletin 9: 499-507, 2000.
 • J. Wonham, C.M. Davies, V.G. Asimakopoulos and B.S. Tselentis, “Marine Transportation of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and Radioactive Wastes: the Continuing Debate on Regulatory Measures” Marine Policy 24, 287 – 299, 2000.
 • Stavrou, A., Stratakos, E., Tselentis, B. and Tzannatos, E., “Status and Prospects of e-Procurement in Shipping: The Greek Paradigm”, Journal of Marine Design and Operations No B7, pp. 43 – 50, Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London, 2004.
 • C.F. Wooldridge, B.S. Tselentis and D. Whitehead, “Environmental Management of Port Operations – the Ports Sector’s Response to the European Dimension” in Maritime Engineering and Ports, pp.227-242. eds C.A. Brebbia and Sciutto. Wessex Institute of Technology Press, Southampton, UK, 1998.