Τζαννάτος Ερνέστος

Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142558
E-mail: et@unipi.gr

 

Σπουδές

 • Σεπ.’83-Ιαν.’87, Ph.D. Turbomachinery, Cranfield Institute of Technology, School of Mechanical Engineering, Thermal Power Section, U.K.
 • Σεπ.’82-Σεπ.’83, M.Sc. Marine Engineering,University College London, Dept. of Mechanical Engineering, U.K.
 • Σεπ.’78-Ιουλ.’82, B.Sc. (Hons) Mechanical Engineering, Portsmouth Polytechnic, Dept. of Mechanical En/ng & Naval Architecture, U.K.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

H εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη ναυτιλία και η επίδραση τους στην ναυτιλιακή παραγωγικότητα και ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Επαγγελματική εμπειρία

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Tzannatos, E. (2010) “Costs and benefits of reducing SO 2 emissions from shipping in the Greek seas” Maritime Economics and Logistics 12 (3), pp. 280-294
 • Tzannatos E., (2010) “Cost assessment of ship emission reduction methods at berth: The case of the port of Piraeus, Greece” Maritime Policy and Management 37 (4), pp. 427-445.
 • Tzannatos, E. (2010) “Ship emissions and their externalities for the port of Piraeus - Greece” Atmospheric Environment 44 (3), pp. 400-407.
 • Tzannatos, E. (2010) “Human element and accidents in Greek shipping” Journal of Navigation 63 (1), pp. 119-127
 • Tzannatos, E., Kokotos, D. (2009) “Analysis of accidents in Greek shipping during the pre- and post-ISM period” Marine Policy 33 (4), pp. 679-684
 • Tzannatos, E., “Technical Reliability of Greek Coastal Passenger Fleet”, Journal Of Marine Policy, Vol. 29, Iss. 1, Jan 2005.
 • Stavrou A., Stratakos, E., Tselentis, B., Tzannatos, E. (2004) “Status and prospects of e-procurement in Greek shipping” Proceedings of the Institute of Marine Engineering, Science and Technology Part B: Journal of Marine Design and Operations (7 B), pp. 43-49
 • Tzannatos, E.S. (2004) “GMDSS false alerts: A persistent problem for the safety of navigation at sea” Journal of Navigation 57 (1), pp. 153-159
 • Tzannatos, E.S.(2003) “A decision support system for the promotion of security in shipping” Disaster Prevention and Management 12 (3), pp. 222-229
 • Tzannatos, E. (2002) “GMDSS operability: The operator-equipment interface” Journal of Navigation 55 (1), pp. 75-82
 • Tselentis, B.S., Tzannatos, E.S.(2000) “Butyltin compounds in coastal sediments of areas associated with maritime facilities in Greece” Fresenius Environmental Bulletin 9 (7-8), pp. 499-507