Σαμιώτης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142594
E-mail: samiotis@unipi.gr

 

Σπουδές

Ο Δρ. Γ. Σαμιώτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1991 είναι διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος (διεθνείς ρυθμίσεις και διεθνής οργάνωση προστασίας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ναυτικό Δίκαιο 
  • Δίκαιο Θάλασσας 
  • Διεθνείς Θεσμοί και Ναυτιλία 
  • Θαλάσσιο Περιβάλλον 
  • Δίκαιο Περιβάλλοντος 
  • Ναυτιλιακή Πολιτική Διεθνών Οργανισμών 
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ναυτιλία 

Βασικό αντικείμενο ενασχόλησής του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι το Θεσμικό Πλαίσιο (ρυθμιστικό και οργανωτικό) λειτουργίας της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, με έμφαση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και του υδάτινου περιβάλλοντος γενικότερα.

Επαγγελματική εμπειρία

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Είναι συγγραφέας (αυτοτελώς και σε συνεργασία) τεσσάρων βιβλίων καθώς και πολλών άρθρων με αντικείμενο τα προαναφερθέντα ερευνητικά ενδιαφέροντα και γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας.