Θεόδωρος Πελαγίδης

Καθηγητής

Τηλέφωνο:+30 210 4142526

E-mail:pelagidi@unipi.gr

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Political Economy
 • Economics of Monetary Union (Macro & Micro)
 • International Economic Integration
 • Institutional Economics
 • Economics of Business 
 • Greek Economy

Επαγγελματική εμπειρία

Ο Θοδωρής Πελαγίδης είναι Senior Fellow στο Brookings Institution US, & καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει διατελέσει Fulbright scholar στο Columbia University, US & NBG professorial fellow στο LSE. 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Έχει τουλάχιστον 45 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις με κριτές μεταξύ των οποίων: The Journal of Economic Policy Reform, TheJournal of Policy Modelling, Cambridge Journal of Economics, International Review of Law and Economics, Journal of Economic Studies, European Journal of Law and Economics, etc. Στην Ελλάδα έχει συγγράψει 12 μονογραφίες. Διεθνώς έχει συγγράψει με τον Μ. Μητσόπουλο τα βιβλία, Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust, MacMillan/Palgrave 2011 & 2012 (2nd edition) και From Exit to Recovery? Austerity in charge of saving Greece’s broken economy, Brookings Institution Publ. 2014. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στους Financial Times, e-CNN, e- NYT & The Guardian. 
 
INTERNATIONAL PUBLICATIONS: 49 (40 journals + 9 articles in Volumes) Refereed Journal Publications: 40 (28 econlit. catal. + 9 no econlit + 3 Book Rev. articles/reply letter). 
 • “Economic Policies in Greece During 1990-1993: An Assessment”, Center for European Studies (CES) Working Paper, 46#, Harvard University, 1994; also: The Journal of Modern Greek Studies, 23(1), 1997, 67-85, J. Hopkins University Press (final version) (no Econlit.) 
 • “Politiques Economiques et Déstructuration Industrielle dans les Pays Développés depuis les Années ‘80”, L’Actualité Economique: Revue d’Analyse Economique (Société Canadienne de Science Economique), 72(1), 1996, 79-97. 
 • “Europe on the Road to the Third Stage of EMU: Recent Evidence” Cahiers Economiques de Bruxelles/Brussels Economic Review, 152(4), 1996, 451-486 (final version). Also: CES Harvard Working Paper, 7.2#, 1997 (earlier version). 
 • «Optimum Currency Area Approach and the Third Stage of EMU: Α Review of Recent Evidence», International Review of Economics and Business, XLIII(4), 1996, 759-790. 
 • «La Flexibilité du Travail dans le Secteur du Textile et de l'Habillement en Grèce du Nord: une Etude Empirique», Relations Industrielles/Industrial Relations, 52(1), 114-137, 1997, Canada (no Econlit). 
 • «Divergent Real Economies in Europe», Economy and Society, 26(4), November 1997, 546-559. 
 • «European Unemployment: Myths and Realities», Challenge. The Magazine of Economic Affairs, 41(4), 1998, 76-89. 
 • «Social Cohesion as a Competitive Advantage», Briefing Notes in Economics, 42, 1999, 1-8. 
 • «Economic Policy Mix and European Unemployment», Industrial Relations Quarterly Review, 54(4), 1999, 775-789 (no Econlit). 
 • "Globalization or Regionalism? States, Markets and the Structure of International Trade", (with H. Papasotiriou), Review of International Studies, 28(3), 2002, 519-535. 
 • "International Evidence on Convergence and Openness", (with E. Desli and G. Chortareas), European Research Studies, 5(3-4), 2001, 91-105. 
 • "EU Deficits Widen Again: A Blessing or a Mess?", Challenge. The Magazine of Economic Affairs, 46(2), 2003, 97-110. 
 • “The Saving - Investment Correlation in Greece 1960-1997: Implications for Capital Mobility”, (with A. Mastroyiannis), Journal of Policy Modeling, 6/7, 2003. 
 • "EMU and the Stabilization State: Demand Disturbances and Asymmetric Responses" (with G. Pagoulatos), Current Politics and Economics of Europe, 13(1), 2004, 1-16 (no Econlit. catal.). 
 • "Trade Openness and Aggregate Productive Efficiency", (with E. Desli and G. Chortareas), European Research Studies, 6(1), 2003, 193-201. 
 • «Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization?, (with G. Chortareas), Cambridge Journal of Economics, 28(2), 253-272, 2004. Also, European Trade Study Group (ETSG) working paper 2001 (earlier version). 
 • "Deficits, Growth and the Current Slowdown: What Role for Fiscal Policy?", (with E. Desli), Journal of Post-Keynesian Economics, 26(3), 2004, 461-470. 
 • “State Monopoly in Higher Education and Rent Seeking” (with M. Mitsopoulos), Journal of Educational Planning and Administration,, XX(3), 2006. Also SSRN working paper No. 890541. 
 • “Does Staffing Affect the Time to Dispose Cases in Greek Courts” (with M. Mitsopoulos), International Review of Law and Economics, 27(2), June, 2007. Also SSRN working paper No. 705366. 
 • “Expensive Living: the Greek Experience Under the Euro” (with T. Toay), Review of European Economic Policy. Intereconomics, 42(3), July-August, 2007. SSRN working paper No.921751 and Levy Institute working paperNo.484/2007, Springer. 
 • “Rent-Seeking and Ex-Post Acceptance of Reform in Higher Education” (with M. Mitsopoulos), Journal of Economic Policy Reform, 10(3), 2007. Also SSRN working paper No. 954412. 
 • “Real and Structural Convergence as Conditions of Success: Adopting the Euro in New Member States with a Special Focus on Cyprus”, (with Y. Tirkidis, and A. Theophanous), Ekonomia, Winter 2006/7. 
 • “Capital Mobility in Greece before and after Financial Liberalization”, Journal of Policy Modeling, 30(6), November-December 2008. 
 • "Human Resource Development within Greek Science and Technology Parks Spin-offs", Human Resources Development International, 11(2), April 2008, Taylor & Francis (no econlit). SSRN working paper No. 921545. 
 • “The Political Economy of the Cyprus Accession to the Eurozone and Reunification”, (with Y. Tirkides and A. Theophanous) SudostEuropa Mitteilungen, 48(1), 2008. 
 • “An Anatomy of the Economy of TRNC: Current Status and Perspective”, (with Y. Tirkidis, and A. Theophanous), Journal of Modern Hellenism, 25-26, Winter 2008/09 (no econlit). 
 • “Comparing Administrative Autonomy of Higher Education Institutions and its Implications in 7 EU Countries” (with M. Mitsopoulos), Review of European Economic Policy. Intereconomics, 43(5), 2008. 
 • “Structural and Institutional Divergences in the Euro zone”, Challenge, Nov.-Dec. 2009. 
 • “Vikings in Greece: Kleptocratic Interest Groups in a Closed, Rent Seeking Economy” (with M. Mitsopoulos), The Cato Journal , 29(3), 2009. 
 • "Economic and Social Turbulence in Greece: The Product Markets are a no-brainer, the Labour Market is not” (with M. Mitsopoulos), InterEconomics. Review of European Economic Policy. 44(4), July-August, 2009. SSRN wp no 1304152. 
 • “Economic Analysis of Religion”, Spoudai. Quarterly Journal of Economics, 58 (3-4), 2008. 
 • “The Case for Abolishing the Higher Education State Monopoly System in Continental Europe”, (with M. Mitsopoulos), Journal of Economic Studies, 37(1), 2010, January. SSRN wp No. 703361. 
 • “Greek Appeal Courts’ Quality Analysis and Performance” (with M. Mitsopoulos), European Journal of Law and Economics. Vol. 30(1), August, 2010. 
 • “Greece’s Economy Falling Competitiveness in a High GDP Growth Rate Context (1995-2008)”. lSE GreeSE Paper No38 (August), (refereed). 
 • “Absurd Austerity Policies in Europe” (with P. Arestis), Challenge, November-December 2010. 
 • “Greek banks and their prospects” (with M. Mitsopoulos), International Journal of Financial Research, vol.1(1), December 2010. 
 • “The real cause of Greek Debt. Taxation and labour market distortions in Greece” (with M. Mitsopoulos), paper submitted to Intereconomics. Review of European Economic Policy (forthcoming) Book Review articles (2) and ‘correspondence’ (1) (refereed) (2+1=3) 
 • H. Psomiades and St. Thomadakis (eds), Greece, the New Europe and the Changing International Order, N.Y., Pella, 1993; The Journal of the Hellenic Diaspora, 20(2), 95-100, October, 1994 (with D. Kerides).
 • D. Konstas & T. Stavrou (eds), Greece Prepares for the 21th Century, Baltimore, J. Hopkins Univ. Press, 1995; The Journal of Modern Greek Studies, 23(1), 1-6, April 1997, J. Hopkins Univ. Press (with D. Kerides and V. Calotychos). 
 • "Author’s Reply to R. Solomon", Challenge. The Magazine of Economic Affairs, 42(1), 126-127, January-February 1999. Articles in Volumes (refereed) (9) 
 • "Inward Looking Strategy", in B. Jones (ed.), Ency of International Political Economy, Routledge, 2001. • "Industrialization", in B. Jones (ed.), Ency of International Political Economy, Routledge, 2001. 
 • "European Unemployment: Myths and Realities", in T. Pelagidis, J. Milios and L. Katseli (eds), Welfare State and Democracy in Crisis, London, Ashgate, 2001. 
 • "Introduction" (with L. Katseli and J. Milios), in T. Pelagidis, J. Milios and L. Katseli (eds), Welfare State and Democracy in Crisis, London, Ashgate, 2001.
 • “Member State’s Experience of the Accession to the Eurozone and the Day After”, in A. Theophanous et al. (2006), Accession to the Eurozone and the Reunification of the Cyprus Economy, University of Nicosia Press. 
 • “EMU: Economic Policies to Overcome Demand Disturbances” (with P. Arestis and G. Chortareas), in P. Arestis and G. Zezza (eds) Advances in Monetary Policy Macroeconomics, Palgrave/MacMillan, 2007. 
 • “Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization?”, (with G. Chortareas), in: R. Tandon (ed.), Globalization in the New Century, B.R. Publishing, 2010. 
 • “Organization Culture in Greek Science and Technology Parks”, to "ELECTRONIC GLOBALIZED BUSINESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH IT MANAGEMENT: STRATEGIES AND PERSPECTIVES", by W.B. Lee, Patricia Ordonez de Pablos, & Waldemar Karwowski (eds), IGI-GLOBAL Publishers 2010. 
 • “After the Greek Crisis. What we learnt on Reform” (with M. Mitsopoulos), in S. Calyvas, G. Pagoulatos & H. Tsoukas, The Challenge of Reform in Greece, 1974-2009: Assessment and Prospects, Columbia University Press 2010. Pipeline & submitted papers (5) 
 • "Constitutional Design and Corruption”, (with M. Mitsopoulos), presented to Public Choice Conference 2009 and submitted to Economics of Governance 
 • “Financial Integration and Monetary Policy. Can we Escape the Inconsistent Trinity?” (with G. Chortareas and P. Arestis), paper in process, to be submitted to The World Economy. 
 • “Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization? A Rejoinder” (with E. Desli, G. Chortareas and P. Arestis), paper submitted to Cambridge Journal of Economics 
 • “Greece and Ireland. A Brief Comparison of their Policies and Economic Conditions” (with M. Mitsopoulos), paper in process to be submitted to Briefing Notes in Economics. 
 • “Investment Banks and the Conflicts of Interest”, note to be submitted to The American Prospect Edited volumes & Monographs/Books 1+1) 
 • Welfare State and Democracy in Crisis: Reforming the European Model (with J.Milios and L.T. Katseli eds), 2001, Aldershot, Ashgate Publishers, April. Book Review, in Journal of Industrial Relations, 44(2): 305, by D. Groutsis. Articles by A. Sen (Nobel Prize in Economics 1999), L. Panitch, J. Huffschmid, M. Dunford, G. Carchedi, R. Wolff, etc. 
 • Understanding the Greek Crisis. From Boom to Bust, MacMillan/Palgrave, 2010/11 Autumn/Winter (forthcoming). Monograph. Books (monographs) in Greek = 11 Publications in Greek journals/ edited volumes (65) including: Greek Review of Political Science, Science and Society, Monthly Review (Greek edition), Review of Urban & Regional Studies (Topos), Taseis yearly, Hellenic Justice, Revue des Droits de l’Homme (Bruylant/Sakkoulas), New Sociology, Theseis, International and European Politics, Studies (Vima) in International Relations, Europeans’ Polity.