Παρδάλη Αγγελική

Καθήτρια
Τηλ: +30 210 4142547
E-mail: apardali@unipi.gr

 

Σπουδές

Μέση
 • 1971 Γυμνάσιο Μοσχάτου.
 
Ανώτατη
 • Τον Οκτώβριο του 1971 εισάγομαι στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή του Πειραιά, στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, μεταξύ των δέκα πρώτων και λαμβάνω υποτροφία από το ΙΚΥ. Επειδή σπούδαζα και παράλληλα εργαζόμουν, όλα τα έτη λάμβανα χρηματικά βραβεία από την εργατική εστία για την επίδοσή μου στα μαθήματα. Ως τεταρτοετής φοιτήτρια επιλέχθηκα από το ΚΕΠΕ με κριτήριο την βαθμολογία μου και εργάστηκα ως βοηθός έρευνας. Αποφοίτησα το 1975.
 
Μεταπτυχιακή
 • Το 1976 προσλήφθηκα ως επιστημονική βοηθός στην Έδρα της Ιστορίας των Οικονομικών Θεωριών και της Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής. Στα χρόνια που ακολούθησαν μελέτησα την Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών και την Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδας και τις θεωρίες για την Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη. 
 • Το Μάιο του 1990 αναγορεύτηκα διδάκτορας του Πάντειου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με βαθμό άριστα.
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα στη λιμενική βιομηχανία.
 • Ο ρόλος των Λιμενικών Αρχών στο σύγχρονο μοντέλο λιμενικής διακυβέρνησης.
 • Πολιτικές για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στα λιμάνια.
 • Η συμβολή των λιμανιών στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Λιμενικά τερματικά αποτελεσματικοί κρίκοι στις παγκόσμιες αλυσίδες logistics.
 • Ανθρώπινος παράγοντας στη λιμενική παραγωγική διαδικασία.
 • Λιμένες σκαφών αναψυχής και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
 • Θέματα που άπτονται της λιμενικής επιχειρηματικής συστάδας (cluster).

Επαγγελματική εμπειρία

Από το 1976 μέχρι το 1990 εργάστηκα ως επιστημονική βοηθός στην έδρα της Ιστορίας των Οικονομικών Θεωριών και της Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και δίδαξα στα πλαίσια των φροντιστηριακών παραδόσεων τα εξής μαθήματα:
Iστορία Οικονομικών Θεωριών.
Οικονομική Ιστορία.
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος.
Συγκριτική των Οικονομικών Συστημάτων.
 
Από το 1990 ως σήμερα έχω διδάξει αυτοδύναμα στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών τα ακόλουθα μαθήματα:
 • Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές Ι και ΙΙ.
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ι και ΙΙ.
 • Οικονομική Ι και ΙΙ.
 • Ειδικά Ναυτιλιακά Θέματα.
 • Πρακτική Άσκηση.
 • Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων.
 • Οικονομική και Πολιτική Λιμένων.
 • Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
 • Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική (συνδιδασκαλία).
 • Ιστορία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (συνδιδασκαλία).
 • Συνδυασμένες Μεταφορές (συνδιδασκαλία).
 • Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (συνδιδασκαλία).
 • Οικονομική των Μεταφορών.
 
Σε Mεταπτυχιακό Επίπεδο:
 • Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ναυτιλία – Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο, το αντικείμενο «Οικονομία και Διοίκηση Λιμένων» για τα έτη 1999-2000, 2000-2001 και 2001-2002 (συνδιδασκαλία).
 • Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών τα αντικείμενα:
 • Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων (αυτοδύναμα).
 • Οικονομική των Λιμένων (αυτοδύναμα).
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία (συνδιδασκαλία).
 • Πολιτικές Λιμένων και Περιφερειακή Ανάπτυξη (αυτοδύναμα).
 
Σε σεμινάρια   
 • Σεμινάρια (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ΚΕΠΠ): “Επιμόρφωση Στελεχών Ναυτιλιακών Οργανισμών και Ναυτιλιακής Υποδομής”.
 • Σεμινάρια ΚΕΠΠ, “Ακτοπλοϊα και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.
 • Σεμινάρια ΚΕΠΠ, “Εγκατάσταση - Διοίκηση και Ανάπτυξη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ - EUROFORM).
 • Σεμινάρια ΚΕΠΠ: “Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές”.
 • Σεμινάρια ΕΒΕΠ (Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς):  “Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων”.
 • Σεμινάρια ΥΕΝ (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας): Οικονομική των Λιμένων - Επιμόρφωση στελεχών του ΥΕΝ.
 • Σεμινάρια ΚΕΠΠ: “Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων”.
 • Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα στελέχη της Αρχής Λιμένων Κύπρου με θέμα: “Οι σύγχρονες τάσεις στη λιμενική βιομηχανία”, Κύπρος 9/2001.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Παρδάλη Α., (1990), Η εξέλιξη του λιμανιού του Πειραιά και η επίδρασή του στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά από το 1835 –1985, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα, (σελίδες 520).
 • Παρδάλη Α., Γκιζιάκης Κ., (1995), Το ελληνικό ακτοπλοϊκό επιβατικό σύστημα και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ελληνικός Τουρισμός Μύθοι και Πραγματικότητα. Συλλογικό Επιστημονικό Έργο, Αθήνα: Αnubis, ISBN: 960-306-176-X, σελ. 22-38.
 • Παρδάλη Αγγελική, (1997), Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων, Αθήνα: Εκδόσεις INTERBOOKS, ISBN: 960 – 390-021 - 4 (σελίδες. 460).
 • Παρδάλη Α., (2001), Η Λιμενική Βιομηχανία. Στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των ολοκληρωμένων μεταφορικών συστημάτων. Αθήνα : Αθήνα, Σταμούληs ISBN: 960 -351-382-2 (σελίδες 441).
 • Παρδάλη Α., (2001), Το λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Πειραιάς Ιστορία και Πολιτισμός. Συλλογικό Επιστημονικό Έργο, Εκδόσεις IDEA, ISBN: 960 -85609-7-7, (σελ. 174 – 203).
 • Παρδάλη Α., (2007), Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων: Aνταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα στη Σύγχρονη Λιμενική Βιομηχανία, Αθήνα: Σταμούλης, ISBN: 978-960-351-689-7 (σελίδες 496).
 • Pardali A., Sakellariadou F., (200), Economic and Environmental Impacts from the Operation of Marinas: The Greek Cace, Second International Conference on Maritime Engineering and Ports, Ports 2000, Barcelona, Spain. Brebbia, C.A. and Olivella, J.O (eds), WIT Press, ISBN: 1-8531-829-5, pp.119-129, (εκδόθηκε σε βιβλίο μετά από κρίση).
 • Παρδάλη Αγγελική (2012), Tο λιμάνι του Πειραιά, Διαχρονικοί μετασχηματισμοί και η αναπτυξιακή του συμβολή, Αυτοέκδοση, Πειραιάς, ISBN:978-960-93-3735-9 (σελ.529).
PUBLICATIONS
 • Παρδάλη Α., (1986), Οικονομική ανάπτυξη του Πειραιά και η εξέλιξή του σε πρώτο λιμάνι της χώρας 1900-1930. Πρώτο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας, Αθήνα, σελ. 113-136.
 • Παρδάλη Α., (1986), Η εξέλιξη του λιμανιού του Πειραιά 1835-1930. Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικών Επιστημών, Πειραιάς.
 • Παρδάλη Α., (1987), Ο επιχειρηματίας και το επιχειρηματικό κέρδος κατά το Μαρξ. Συνέδριο Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας, Αθήνα, σελ.139-164.
 • Παρδάλη Α., (1991), Η διαχρονική εξέλιξη της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πειραιά (1970-1990). Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Ε. Γεωργαντόπουλο, Αθήνα, σελ. 364-400.
 • Παρδάλη Α., (1993), Η μετεξέλιξη του Πειραιά από παραδοσιακό σε σύγχρονο λιμάνι και η επίδρασή του στη διαμόρφωση της Οικονομικής διάρθρωσης της πόλης του Πειραιά. Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Λέτσα, Πειραιάς, σελ. 271-319.
 • Pardali A., Tzannatos E., (1994), The port of Piraeus and its short sea shipping potential for promotion of European Cohesion. Proceedings of the Second European Research Roundtable Conference on Short sea Shipping. Athens, pp. 516-541.
 • Pardali A., (1995), The Establishment and Development of the Port of Piraeus as a Determinative Factor in the Commercial and Industrial Development of the Piraeus Region 1834-1914. International Journal of Maritime History, VII, No 2, pp. 21-51.
 • Παρδάλη Α., (1996), Η ρύπανση του περιβάλλοντος από την παραγωγή των Λιμενικών Υπηρεσιών και το κόστος για την αντιμετώπισή της, Συνέδριο, “Ελληνικές Ακτές και θάλασσες στο 2000”, Πειραιάς, σελ. 241-254.
 • Pardali A., (1996), Container traffic and port competition in the Mediterranean: The case of transhipment. 1st Conference on Combined Transport and Transit Flows of Southeast Europe, Thessalonica, Greece, pp. 148-155.
 • Giziakis K., Giziaki E., Pardali A., Michalopoulos V., Kokotos D., (1996), Minimising the risk of failure for an effective and reliable European shipping network. Proceedings of the 3rd European Research Roundtable Conference on Short sea Shipping, Bergen, pp. 456-470.
 • Pardali A., Michalopoulos V., (1996), Evaluation of future demand of container traffic, The case of Piraeus. International Conference in Quantitative Analysis , Piraeus – Greece.
 • Pardali A., Lainos J., (1996), Container Terminal Pricing Policy: The Case of Piraeus. IAME, International Conference, Shipping, Ports and Logistics Services: Solution for Global Issues. Vancouver, B.C., Canada.
 • Παρδάλη Α., (1996), Τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου που διαχειρίζονται εμπορευματοκιβώτια και ο ρόλος τους στην Ανάπτυξη των μεταφορικών συνδέσεων της περιοχής. Διεθνές Συνέδριο μεταφορών, “Ανάπτυξη μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ Δ. Ευρώπης, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας”, Πειραιάς.
 • Pardali A., Miliaraki M., Englezou J., (1996), Women in Maritime Higher Education: Perspectives Based on the Education – Market Interface. The WHEN Conference, University of Central Lancashire, Preston, UK.
 • Παρδάλη Α., (1997), Ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά (1983-1995). Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Β. Μεταξά, Πειραιάς, σελ. 131-152.
 • Παρδάλη Α., και Μιχαλόπουλος Β., (1997), Η θεωρία των πιθανοτήτων στην εκτίμηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων: Εφαρμογή στους ελληνικούς λιμενικούς τερματικούς σταθμούς. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Στατιστικού Συνεδρίου, Πειραιάς , σελ.385-400.
 • Παρδάλη Α., (1997), Επενδύσεις υποδομής στα λιμάνια και αποτελεσματική λιμενική παραγωγή: Η περίπτωση του λιμανιού του Πειραιά. Πρακτικά Πρώτου Πανελλήνιου Συνέδριου Λιμενικών Έργων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 197 –200.
 • Pardali A., Miliaraki M., Gkiziaki E., (1997), The structure of labour relations and its influence on an efficient port production: The case of the port of Piraeus. ΙΑΜΕ) International Conference, London.
 • Παρδάλη Α., και Γκιζιάκης Κ., (1997), Η επίδραση του ελληνικού ακτοπλοϊκού επιβατικού συστήματος στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 5ο Διεθνές Forum, Ελλάδα Πολιτιστικός Πόλος του Κόσμου, Τουριστικές Δυνατότητες, Αθήνα.
 • Γκιζιάκης Κ., και Παρδάλη Α., (1998), Ατυχήματα επιβατηγών πλοίων στα ελληνικά λιμάνια: Η ελληνική περίπτωση. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασφάλειας Θαλάσσιων Μεταφορών, Πειραιάς, σελ. 158-170.
 • Παρδάλη Α., (1998), Λιμένες σκαφών Αναψυχής και η συμβολή τους στην Τουριστική ανάπτυξη. 6ο Διεθνές Forum, Ελλάδα Πολιτιστικός Πόλος του Κόσμου, Τουριστικές Δυνατότητες, Αθήνα.
 • Pardali A., Gkiziakis K., (1998), Why Most Passenger Ship’s Accidents Occur in Ports: Measures for Prevention. Proceedings and papers collection of INCOPORTS/IAME YOKOHAMA. Port and Environment Issues Conference, pp. 55- 65, Japan
 • Pardali A. and Lainos J., (1998), Container Terminal Pricing Policy: The Case of Piraeus. The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol.1, No. 4, pp. 133-156.
 • Goulielmos A., and Pardali A., (1998), The framework protecting ports from fire and pollution. International Journal, Disaster Prevention and Management, Vol.7, No 4., pp. 281-287.
 • Pardali A., (1999), Container Terminal in Mediterranean: Competition Trends and Perspectives. The 15 International Port Logistics Conference on “Port and Transport Development in the Next Millennium, Alexandria, Egypt, pp. 1-13.
 • Παρδάλη Α., (1999), Αιτίες των μεταβολών στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία. Σύγχρονες τάσεις. Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Β. Σαρσέντη, Πειραιάς, σελ.269-284.
 • Παρδάλη Α., (2000), Ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών λιμένων σκαφών αναψυχής: Η ελληνική περίπτωση. Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Μ. Ραφαήλ, Πειραιάς, σελ. 711-726.
 • Pardali A., Kiramarios S., (2000), The Development and Tendencies in Sea Transport of Containers and their Impact on Port Industry: The Case of Mediterranean. The 16 International Port Logistics Conference on A New Role for the Middle East in The New Millennium in International Cargo Flows, Alexandria, Egypt, pp. 1-22.
 • Παρδάλη Α., (2000), Λιμενικός Ανταγωνισμός και Ποιότητα Υπηρεσίας: Η Περίπτωση του Πειραιά, Πρακτικά Δεύτερου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιμενικών Έργων, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων ΕΜΠ, Αθήνα, σελ. 433 –441.
 • Παρδάλη Α., Σακελλαριάδου Φ., (2000), Αποτελεσματική Λιμενική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Προστασία. Πρακτικά Δεύτερου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιμενικών Έργων, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων ΕΜΠ, Αθήνα, σελ. 443-451.
 • Παρδάλη Α., Μιχαλόπουλος Β., (2001), Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (EDI) και αποτελεσματική λιμενική λειτουργία: Η περίπτωση του εμπορευματικού σταθμού του Ικονίου. Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 339-354.
 • Παρδάλη Α., (2001), Η Λιμενική Βιομηχανία στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΠΟΙΗΣΗ: Ψευδαισθήσεις και Πραγματικότητα, Πειραιάς.
 • Παρδάλη Α., Θαλασσινός Ε., (2001), Θεσμικός Εκσυγχρονισμός και Τιμολογιακή Πολιτική: Η Περίπτωση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Πειραιώς. Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δ. Κοδοσάκη, Πειραιάς, σελ. 863-887.
 • Παρδάλη, Α., (2001), Τα λιμάνια και η συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση του Πειραιά. Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Ξάνθη, CD, (με διεθνή συμμετοχή).
 • Παρδάλη Α., Μηλιαράκη Μ., (2002), Θεωρία της Πολυπλοκότητας και Εργασιακές Σχέσεις. Η Περίπτωση του Πειραιά. Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΕΕ , Τρίπολη, (CD).
 • Παρδάλη Α., Χλωμούδης Κ., (2002), Ιδιωτικά ή Δημόσια λιμάνια; Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Νικολάου, Πειραιάς, σελ. 1383-1397.
 • Pardali A., Miliaraki M., (2002), Marinas as an alternative touristic development: The case of Greece. First Scientific Conference, Oceanographical Aspects for Sustainable Mediterranean, Athens, (CD).
 • Goulielmos, A., Pardali A., (2002), Container ports in the Mediterranean Sea: a supply and demand analysis in the age of globalisation. International Journal of Transport Economics, Vol. XXIX- No 1, pp. 91-117.
 • Pardali A., Michalopoulos B., (2003), A Procedure for Calculating the Future Demand for Transshipment Container Traffic. Implementation in Greek Port Container Terminals. The Cyprus Journal of Science and Technology, Cyprus, Vol. 3, No 3, pp.65-79.
 • Pardali A., Skafida A., (2004), Greek Port in Transition: The Challenge of Privatizing Public Sector Ports. The IAME, Annual Conference, Ismir, pp. 1119-1128.
 • Pardali A., Stathopoulou K., (2005), Port Competition: The case of Greek Port Industry. IAME Annual Conference, Cyprus, (CD).
 • Pardali A., (2005), The Third Generation Port Model and its Contribution to the Local Employment: The Case of Piraeus. European Research Studies, Vol. VII, issue 3-4.
 • Pardali A., Miliaraki M., (2006), Marinas as Poles for Sustainable Local Tourist Development. Archive of Economic History, XVIII, pp.10-26.
 • Pardali A., Miliaraki M., (2006), A New Approach for the Human Factor in the Port Industry: The Case of Piraeus. 3rd International Conference, Maritime Transport, Barcelona, pp. 929 – 942.
 • Pardali A., Goulielmos A., Miliaraki M., (2007), Applied Theory of Complexity: The Case of Human Factor in the Container Terminal of the Port of Piraeus. ΣΠΟΥΔΑΙ, Vol.57, No 1, pp. 36-57.
 • Pardali A., Stathopoulou K., (2007), The Post – War Port Industry Development Models: The Effects on Economic Development of the Port’s Hinterland. 46th Congress of the European Regional Science Association, Bolos, pp. 275-291.
 • Pardali A., Michalopoulos B., and Stathopoulou K., (2007), Estimate the competition of ports: The case of Mediterranean, IAME Annual Conference, Athens, (CD).
 • Pardali A., and Kounoupas E., (2007), The Application of Marketing Strategies in the Container Seaport Market. 5th International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Barcelona, 21 -23 November.
 • Pardali A., Stathopoulou C., Thalassinos T., (2007), A cluster – based analysis for sustainable marine tourism development in Greece. 47th Congress of the European Regional Science Association, Paris August 29th – September 2nd 2007 (CD).
 • Pardali A., (2008), Keynesian and Neoliberal Approach in the Port Industry. The Port’s Involvement in the Regional Development: The case of Piraeus. International Journal of Transport Economics, Vol. XXXV, No 1, pp.164.
 • Pardali A., and Michalopoulos V., (2008), Determining the position of container handling ports, using the Benchmarking analysis: the case of the Port of Piraeus, Maritime Policy and Management, Vol. 35, No. 3, pp. 271-284.
 • Pardali A., and Kounoupas E., (2009), Exploring the Internal Marketing Concept in the Port Industry: The case of the Piraeus Port Authority S. A, IAME Annual Conference, Copenhagen , (CD).
 • Παρδάλη Α., (2009), Λιμενική Ανταγωνιστικότητα: Προϊόν, Παίκτες, αγορές, International Conference on Applied Business and Economics, Technological Educational Institute of Kavalla, Greece 1- 3 October.
 • Pardali A., Polemis D., Kounoupas E., Nika M., (2010), Electronic Commerce application in transport terminals: A Comparative Analysis of networking economics in transport terminals, International Conference on Applied Business and Economics, 16-18/09/2010, La Coruna, Spain.
 • Παρδάλη Α., Κούνουπας, Ε. (2010), Το μάρκετινγκ ως εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στη λιμενική βιομηχανία: μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση. Πρακτικά Πέμπτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιμενικών Έργων, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα ΕΜΠ, σελ. 341-350.
 • Pardali A., and Kounoupas E., (2011), Market orientation and Business Performance in the port industry: Implementing the marketing concept in the container terminal industry, European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports, “Maritime Transport: Opportunities & Threats in the post-crises world” Chios, Greece, 21-23/06/2011.
 • Παρδάλη Α., Κούνουπας Β. Λαϊνος Ι., (2012). «Συγκρότηση Ανταγωνιστικών Επιχειρηματικών Συστάδων στο Θαλάσσιο Τουρισμό (yachting) με στόχο τη Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη. ΤΗΑLATTA 2012, Βιώσιμη θαλάσσια οικονομία στις νησιωτικές περιοχές,
PRESS
 • Παρδάλη Α., Το λιμάνι του Πειραιά και οι προοπτικές του. Πειραιάς και Ναυτιλία, Ετήσια έκδοση ΗELLENEWS με τη συνεργασία της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ, Ιούνιος 1993.
 • Παρδάλη Α., Η ακμή και η παρακμή του Πειραιά ως εμπορικού κέντρου. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Καθημερινή 30/4/1995.
CONFERENCE PRESENTATIONS
 • Παρδάλη Α., (1994), Το λιμάνι του Πειραιά στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Συνέδριο ΑIESEC, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς.
 • Παρδάλη Α., (2001), Οι ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων: Σύγχρονες Τάσεις. Διεθνές Συνέδριο Euro Mare, Λιμένες 2001, Πειραιάς.
 • Παρδάλη Α., (2004), Η λιμενική βιομηχανία των εμπορευματοκιβωτίων και οι προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Συνέδριο «Η Παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της στη ναυτιλία και το περιβάλλον, 15-17 Οκτωβρίου, Άνδρος.
 • Παρδάλη Α., (2007), Το λιμάνι αποτελεσματικός κρίκος στις αλυσίδες logistics, 9η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών – Επιμελητήριο Βοιωτίας, (8/12/2007) Λιβαδιά.
 • Παρδάλη Α. (2008), Το λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, «Λιμάνι της Αγωνίας», Πειραιάς.
 • Παρδάλη Α., (2009), Ανταγωνισμός και Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Λιμενική Βιομηχανία των Εμπορευματοκιβωτίων, Ημερίδα που οργάνωσε ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (21/5/2009).
 • Παρδάλη Α., (2010), Ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Λιμενικής Βιομηχανίας. Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων και φοιτητών για τις μεταφορές, Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών – Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο, 19/03/2010.
 • Pardali, A., Kounoupas, E. (2011), Marketing Strategies in the Port Industry: Research, Concepts & Application, Athens, Ports and Hubs Trade Show and Symposium 2011, 13-15/4 2011.