Παπαδημητρίου Στράτος

Καθηγητής
Τηλ: +30 210 4142556
E-mail: stratos@unipi.gr

 

Σπουδές

 • 1986: Ph.D., Διδακτορική Διατριβή Σχεδιασμός και Μηχανική των Μεταφορών, Polytechnic Institute of New York.
 • 1982: M.Sc., Master of Science Project Management, Polytechnic Institute of New York.
 • 1981: M.Sc., Master of Science Σχεδιασμός και Μηχανική των Μεταφορών, Polytechnic Institute of New York.
 • 1980: B.E., Bachelors of Engineering, Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού, City College of New York

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός των Μεταφορών 
 • Logistics
 • Εμπορευματικές Μεταφορές

Επαγγελματική εμπειρία

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Facilitating smooth intermodal terminal operations: next generation rail and waterbone platforms, RAILMED Forum, Lecce, Italy, 11 - 12 October 2012
 • Adoption of good practices by the local institutions for the creation and promotion of effective action plans towards sustainable mobility, Final Conference, South East Europe European Mobility Management Scheme, Athens, June 12, 2012
 • Airport Development in Challenging Times, AIRDEV Conference, Lisbon, Portugal, 19-20 April, 2012.
 • Oil vs LNG Fuelled Ro-Ro Service for Greece as an alternative to road transport, (with Tzannatos, Koliousis, Short Sea Shipping Conference 2012, 2-3 April 2012, Lisbon.
 • ‘LNG Ferry Operation for the Greek islands’, (with E.Tzannatos, I. Koliousis), 2nd Annual Marine Tech Summit, Busan, South Korea, September 2011
 • ‘Estimating the impact of road transport deregulation in Short Sea Shipping: Experience from deregulation in EU’, (with I. Koliousis, P. Koliousis, J.M. Antoniades), IAME 2011, Santiago de Chile, October 2011
 • ‘Promoting Short Sea Shipping in European Union: Lessons from the PROPS project, (with I. Koliousis, E. Tzannatos) IAME 2011, Santiago de Chile, October 2011
 • ‘Urban freight logistics systems: an overview of policy frameworks for south east Europe’ (with I. Koliousis, E. Toumpoulidou), 8th International Conference on “Environmental Engineering”, Vilnius, Lithuania, May 2011
 • The containership loading problem, (with Etsuko Nishimura, Akio Imai), In national J. of Maritime Economics, Vol.4, pp.126-148 (2002) Berth allocation with service priority , (with Akio Imai, Etsuko Nishimura), Transportation Research Part B: Methodological, Volume 37, Issue 5, June 2003, Pages 437-457
 • Chlomoudis, C., Kostagiolas, P.A.,Papadimitriou, S., Tzannatos, E.S., (2011), “A European perspective on public service obligations for island transport services”, Maritime Economics and Logistics13 (3) , pp. 342-354.
 • Kepaptsoglou, K., Meerschaert, V.,Neergaard, K., Papadimitriou, S.,Rye, T., Schremser, R., Vleugels, I., (2012), “Quality Management in Mobility Management: A Scheme for Supporting Sustainable Transportation in Cities”, International Journal of Sustainable Transportation 6 (4) , pp. 238-256.
 • Imai, A., Nishimura, E.,Papadimitriou, S., (2013), “Marine container terminal configurations for efficient handling of mega-containerships”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review49 (1) , pp. 141-158 (Article in Press).
 • Hierachal Object-Oriented Models for Management of Narrow Passageways, (with E. Kaisar, M. Austin, L. Lagakos, A. Haghani), European Research Studies, Volume VI, Issue (3-4), 2003
 • Dynamic Yard Trailer Routing at a Container Terminal for Mega-containerships, (with Etsuko Nishimura, Akio Imai, Masahiro Hattori ), Paper presented at the 1st International Conference on Logistics Strategy for Ports, Dalian , China, Sept 2004
 • ‘The Adriatic Corridor: Forecast Scenario’, (with O. Schinas), Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece , Athens, February 2004
 • Fleet Management: Practical Issues and Challenges’, (with O. Schinas) Proceedings of 2nd International Congress on Transportation Research in Greece , Athens, February 2004
 • An Update of the Intermodal Link over the Adriatic Sea’, (with O. Schinas, H.Psaraftis), Proceedings of the International Association of Maritime Economists Annual Conference 2004, Izmir, Turkey
 • Yard trailer routing at a maritime container terminal, (with Etsuko Nishimura, Akio Imai), Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 41, Issue 1, January 2005, Pages 53-76
 • Berth allocation in a container port: using a continuous location space approach , (with Akio Imai, Xin Sun, Etsuko Nishimura), Transportation Research Part B: Methodological, Volume 39, Issue 3, March 2005, Pages 199-221
 • Multi-objective simultaneous stowage and load planning for a container ship with container rehandle in yard stacks (with A. Imai, K. Sasaki and E. Nishimura) European Journal of Operational Research, In Press.