Παντουβάκης Άγγελος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: angelos@pantouvakis.eu

 

Σπουδές

 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, M.Eng., Πολιτικός Μηχανικός
 • Nottingham Business School (University of Nottingham), M.B.A. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • University of Cambridge (Judge Business School), Ph.D.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Marketing Υπηρεσιών
 • Ανάλυση Απόδοσης

Επαγγελματική εμπειρία

Angelos was born in Athens. He spent more than 25 years in top managerial positions in several private and public Organisations in Greece and abroad (Delloitte, Veterin (Bayer), Karamolegos Bakery, Ionian Bank of Greece, Piraeus State Hospital, etc.) before joining Academia at 2006. He is heavily exposed today in the entrepreneurial arena especially in the fields of construction and shipping. He has been awarded several distinctions for his research work, amongst others, the 2010 Literati Award for Excellence from EMERALD Publisher.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Papers at refereed journals 2013 (forthcoming)
 • Pantouvakis, A., (2013), “The Moderating Role of Nationality on the Satisfaction Loyalty Link: Evidence from the Tourism Industry”, Total Quality Management and Business Excellence, forthcoming
 • Psomas, E., Pantouvakis, A., Kafetzopoulos, D., (2013), “The impact of ISO 9001 effectiveness on the performance of service companies”, Managing Service Quality, 23(2), p. 4.
 • Pantouvakis, A., (2013), “Travellers’ behavioral intentions depending on their beliefs: An empirical study”, International Journal of Quality and Services Sciences, forthcoming.
 • Pantouvakis, A., and Dimas, A., (2013), “The role of corporate agility and perceived price on the service quality – customer satisfaction link. Some preliminary evidence from the shipping industry", International Journal of Shipping & Transport Logistics, forthcoming.
 • Pantouvakis, A., Mpouranta, N., (2013), "The interrelationship between service features, job satisfaction and customer satisfaction: Evidence from the transport sector", The TQM Journal, Vol.25, issue 2, pp.186-201.
 • Pantouvakis, A., (2013), “Techno-managerial factors related to food safety management system in a food businesses”, British Food Journal, forthcoming.
 • Pantouvakis, A., Mpogiatzidis, P., (2013), "Measuring Clinical Department Efficiency - The impact of clinical leadership job satisfaction: An application to Public Hospitals", Benchmarking An International Journal, Vol. 20, issue 3, forthcoming.
 • Pantouvakis, A., Bouranta, N., (2013), “The link between organizational learning culture and customer satisfaction: Confirming relationship and exploring moderating effect”, The Learning Organization, Vol. 20, issue 1, pp. 48-64.
 • Pantouvakis, A., Mpogiatzidis, P., (2013), "The impact of internal service quality and learning organization on clinical leaders’ job satisfaction in hospital care services", Leadership in Health Services, Vol. 26, issue 1, pp. 34-49.
 
PAPERS AT REFEREED JOURNALS, 2012
 • Pantouvakis, A., (2012), “Internal marketing and the moderating role of employees: An exploratory study”, Total Quality Management & Business Excellence Journal, Vol.3, Issue 2, pp. 177-195.
 • Pantouvakis, A., Mpogiatzidis, P., (2012), “Evaluation of the relationship between job satisfaction and internal quality: A study on perceptions of clinical leadership”, Archives of Hellenic Medicine, Vol. 29, Issue 1
 
PAPERS AT REFEREED JOURNALS, 2011
 • Pantouvakis, A., (2011), “Internal Service Quality and Job Satisfaction Synergies for Performance Improvement: Some Evidence from a B2b Environment”, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol.19, pp. 11-22.
 • Milios, K., Matarangas, M., Pantouvakis, A., Drosinos, E.H., Zoiopoulos, P.,E., (2011), “Evaluation of control over the microbiological contamination of carcasses in a lamb carcass dressing process operated with or without pasteurizing treatment”, International Journal of Food Microbiology, Vol. 146, Issue 2, pp. 170-175.
 
PAPERS AT REFEREED JOURNALS, 2010
 • Pantouvakis, A., and Dimas, A., (2010), “Does ISO 9000 Quality Management System matters in the company performance? Evidence from the shipping industry”, Maritime Policy and Management, Vol.36, No.5, pp. 505-522.
 • Pantouvakis, A., (2010), “'The Relative Importance of Service Features in Explaining Customer Satisfaction: A Comparison of Measurement Models' Managing Service Quality”, Vol. 20, Issue 4. pp.366-378, AWARD WINNER PAPER FROM EMERALD-2010.
 • Pantouvakis, A., Chlomoudis, C., Dimas, A., (2010), “Marketing Strategies in Port Industry: An Exploratory Study and a Research Agenda” American Journal of Economics and Business Administration, 2 (1), pp. 64-72.
 
PAPERS AT REFEREED JOURNALS, 2008
 • Vassilikopoulou, A., Siomkos, G., Chatzipanagiotou, K., Pantouvakis, A., (2008), “Product-harm crisis management: Time heals all wounds?”, Journal of Retailing and Consumer Services,16 (3), pp. 174-180.
 • Pantouvakis, A., Lymperopoulos, C., (2008), “Relationship satisfaction for new and repeat customers. Evidence from the transport sector”, Managing Service Quality, Vol. 18, No.6, pp.623-643.
 • Pantouvakis A., Chomoudis, C., Dimas, A.,(2008), “Testing the SERVQUAL scale in the passenger port industry: A confirmatory study”,Maritime Policy and Management, T , Vol. 34,No. 5, pp. 449-467. 
 
PAPERS AT REFEREED JOURNALS, 2007 AND PREVIOUS (selective)
 • Pantouvakis A., (2007), “Who pays the Ferry-man? Analysis of ferries passengers selection dilemma”, Maritime Policy and Management, Vol.34, No.6, pp.591-612.
 • Pantouvakis, A., (2006), “Port’s service quality dimensions and Passenger profiles: an exploratory examination and analysis”, Maritime Economics and Logistics, Vol.8, No.4, pp.402-418.
 • Pantouvakis, A., (2003), “Analyzing the Statisticians: A User’s Survey for the Analysis and the Development of the required Methodological framework”, European Research Studies, Vol. VI, Issue 3-4.
 • Thalassinos, E., Pantouvakis, A., Spinakis, A., (2003), “Can Non-expert’ Users Analyse Data? A Survey and a Methodological Approach”, European Research Studies Journal, Vol. VI, Issue 3-4, pp. 109-120.
 
CONFERENCES 2012
 • Pantouvakis, A., (2012), “Travellers’ behavioural intentions depending on their cultural beliefs. An empirical study”, QMOD 15 Conference, Poznan, Poland, 5-7 September 2012.
 • Pantouvakis, A., Dimas, A., (2012) "Does nationality influence the satisfaction-loyalty link? Some preliminary evidence from the passenger shipping industry", 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfu island, 31st of May - 3rd of June 2012.
 
CONFERENCES 2011
 • Pantouvakis, A., Dimas A., “Linking the Physical and Interactive Service Features of Services to Customer Satisfaction. An Examination of Grönroos’s Proposal” Academy of Marketing Conference “Marketing Fields Forever” University of Liverpool Management School (ULMS), 5-7 July 2011.
 • Pantouvakis, A., Dimas, A., “Customer satisfaction metrics in health service organizations: evidence from the Greek hospitality sector” 14th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2011 - From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility -, San Sebastian, Spain, 29-31 August 2011.
 • Pantouvakis, A., Dimas, A., “The role of corporate agility and perceived price on the service quality - customer satisfaction link. Evidence From The Port Industry, International Association of Maritime Economists, (IAME), “Shipping markets, port devolution and a changing geography of world maritime transport”, 26-28 October 2011,Sandiago de Chile.
 
CONFERENCES 2010
 • Pantouvakis, A., Chlomoudis, Ch., Dimas, A., Tziva, L., “Service Quality And Satisfaction In Business-To-Business Service Setting. Evidence From The Port Industry, International Association of Maritime Economists, (IAME), “The quest for sustainable shipping and port industries”, 7-9 July 2010, Lisbon, Portugal.
 • Pantouvakis A., “The Role of Marketing in the Greek Coastal Shipping Industry after the Termination of Cambotage", ERSJ Workshop “What could we learn from the Greek Experience with Europeanization”, 27-29 May 2010, Piraeus, Greece.
 
CONFERENCES 2009
 • Pantouvakis A., Chlomoudis Ch., “Marketing Strategies in port industry: An exploratory Study and a Research Agenda” International Conference in Applied Business and Economics, (ICABE),1-3 October 2009, Institute of Technology, Kavala-Greece.
 • Pantouvakis, A., Dimas, A., “Does nationality influence the satisfaction-loyalty link? Some preliminary findings”, Academy of Marketing Annual Conference –Putting Marketing in its place- 7-9 July 2009, Leeds Metropolitan University.
 • Pantouvakis, A., Chlomoudis, Ch., “ The role of ISO 9000 certification on port’s financial performance: an exploratory study from Europe”, International Association of Maritime Economists, (IAME), “Understanding Shipping Markets” Copenhagen, 24-26 June 2009.
 • Pantouvakis, A., Dimas, A., “Influencers of customers’ satisfaction and the moderating role of the selection process. Evidences from hotel industry”, 4th International Scientific Conference-Planning for the future-learning form the past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality- Rhodes Island, Greece, 3-5 April 2009.
 • Pantouvakis, A., Krystallis, A., “Customer satisfaction’ metrics in service organizations. An Integrated approach”, The European Institute Of Retailing And Services Studies (EIRASS), Retailing and Consumer Services Conference, Niagara Falls, 6-9 July 2009.
 
CONFERENCES 2008
 • Pantouvakis, A., “A Comparative Approach to Satisfaction Measurement. The Role of Servicescape”, AMA SERVSIG International Research Conference, Liverpool, 5-7 June 2008.
 • Pantouvakis, A., Thallasinos, E., Chlomoudis, K., Dimas, A., “On the Development of a selection typology for the ferry passenger” International Association of Maritime Economists, (IAME), Sustainability in International Shipping, Port and Logistics Industries and the China Factor, 2-4 April 2008, China.
 
CONFERENCES 2007 AND PREVIOUS
 • Pantouvakis, A., “Examining the Coastal Shipping Passenger: Views and typologies”, Cruise and Shipping Opportunities and Challenges, 4-6 October 2007, Napoli.
 • Pantouvakis, A.,Krystallis, A., “Cheers.” Is that enough for customer satisfaction and loyalty in bars?”, 1st Biannual International Conference “Strategic Developments In Services Marketing”, 27–29 September 2007, Chios Island – Greece.
 • Pantouvakis, A., Dimas, A., “Customer satisfaction, Service Quality and Loyalty under the shipping’s perspective”, 1st Biannual International Conference “Strategic Developments In Services Marketing”, 27–29 September 2007, Chios Island, Greece.
 • Pantouvakis, A., Panigirakis, G., Thalassinos, E., “An examination of the “SERVQUAL” and Nordic service quality models. Evidence from the coastal shipping sector”. International Association of Maritime Economists, (IAME), “Challenges and Trends in Shipping”, ALBA-Graduate Business School, Athens, 4-6 July 2007.
 • Πανηγυράκης Γ., Παντουβάκης Α., Δήμας, Α., “ Κριτήρια Επιλογής επώνυμου προϊόντος με βάση τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Δεδομένα από την αγορά ψωμιού στην Ελλάδα”, Πρακτικά από Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, 2-4 Νοεμβρίου, Αθήνα.
 • Pantouvakis, A., Fotopoulos, C., Dimas, A., “Preferential Segmentation of Destination Countries’ attributes through travelers’ personal beliefs. An empirical study and a prediction model”, proceedings from EUROCHRIE2006 conference, Thessaloniki, 13-16 October 2006.
 • Pantouvakis, A., “Port’s service quality dimensions and Passenger profiles: an exploratory examination and analysis”, International Association of Maritime Economists, University of Melbourne, 12-14 July 2006, Melbourne.
 • Pantouvakis, A., “Measuring the unmeasurables: Links and relationships between service productivity, customer satisfaction and performance”, proceedings, International Productivity SymposiumVII, “Productivity in the age of global competitiveness: strategies, problems and perspectives”, 26-29 May 1996, Athens.
 • Yannacopoulos, D., Pantouvakis, A., Spyridakos, A., “Using MCDM and statistical methods to explain clients preference on Bank selection problem in Greece”,proceedings, EURO XIV, 14th European Conference of Operations Research, 20th anniversary of EURO, Jerusalem, Israel, 3-6 July 1995.