Μερίκας Ανδρέας

Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142524
E-mail: merikas@unipi.gr

 

Σπουδές

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
 • Χρηματοοικονομικά
 • Χρηματοοικονομική Διοικητική

Επαγγελματική εμπειρία

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Merikas, A., Merika, A., Laopodis, N.,Triantafyllou, A., (2012), “House price comovements in the eurozone economies”, European Research Studies Journal15 (1), pp. 71-98.
 • Apostolidis, A., Kokarakis, J.,Merikas, A., (2012), “Modeling the dry-docking cost - The case of tankers”, Journal of Ship Production 28 (3), pp. 134-143.
 • Tsionas, M.G., Merikas, A.G., Merika, A.A., (2012), “Concentrated ownership and corporate performance revisited: The case of shipping”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review48 (4), pp. 843-852.
 • Gounopoulos, D., Merikas, A.G.,Merika, A.A., Triantafyllou, A., (2012), “Explaining house price changes in Greece”, Applied Financial Economics 22 (7), pp. 549-561.
 • Merikas, A.G., Polemis, D.,Triantafyllou, A., (2011), “Mergers and acquisitions in the shipping industry”, Journal of Applied Business Research 27 (4), pp. 9-22.
 • Merikas, A., Gounopoulos, D., Karli, C., (2010), “Market performance of US-listed Shipping IPOs”, Maritime Economics and Logistics12 (1), pp. 36-64.
 • Harissis H.F, Merikas A., Mutenga St., Staikouras, S.K. (2009), “Universal banks and stock-market reaction. Some evidence from major announcements”, Journal of Risk Finance. Vol.10,No. 3, pp. 244-260.
 • Merikas, A.G., Gounopoulos, D., and Nounis, Ch.P, (2009) “Global Shipping IPOs Performance”, Maritime Policy and Management, Vol. 36, No. 6., pp 481 – 505. 
 • Harissis H.F., Merikas A., Mutenga St., and Staikouras S.K., (2009), "Universal banks and stock-market reaction: Some evidence from major announcements", Journal of Risk Finance, Vol. 10, No. 3, pp.244-260
 • Merikas, A.G., Merika, A.A., Koutroubousis, G. (2008), “Modelling the investment decision of the entrepreneur in the tanker sector: Choosing between a second-hand vessel and a newly built one” Maritime Policy and Management 35 (5), pp. 433-447
 • Merikas, A.G., Merika, A.A., Siriopoulos, T.,(2008), “Is there an interdependency between the real and financial sectors of the economy? The cases of Germany, Spain and Greece”, European Journal of Scientific Research 20 (1), pp. 37-43.
 • Merikas A.G., Staikouras S.K.,” (2008), The Greek Bank-Insurance Model: A Look At A Not-So-New Corporate Structure”, European Research Studies Journal., Vol.XI.,Issue 3.
 • Parikakis G.S., Merikas A., Vozikis G. S., (2007), "Economic and financial system dynamics in the relationship between entrepreneurial risk perception and the decision-making process of Greek investors”, International Journal of Business and Systems Research, Vol.1, Nο.4,pp.381–401.
 • Merikas A.G.,Merika A.A., (2006), "Stock prices response to real economic variables: the case of Germany", Managerial Finance, Vol. 32, No. 5, pp.446–450.