Θεοδωρόπουλος Σωτήριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142521
E-mail: stheod@unipi.gr

 

Σπουδές

 • 1975 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • 1978 Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης MS Τμήμα Εθνικής Οικονομίας
 • 1993 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία
 • Οικονομικά της Ρύθμισης
 • Δημόσια Οικονομικά

Επαγγελματική εμπειρία

 • Νοέμβριος 2011 – Σήμερα: Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Ναυτιλία. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.
 • Οκτώβριος 2009 – Ιούλιος 2010: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στη θεματική ενότητα: Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία (ΔΥΥ61).
 • Νοέμβριος 2008 – Ιούλιος 2011: Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΚΕΠΠ.
 • 15-4-2008 – σήμερα: Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • 1999-2008: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Συμμετοχή σε επιτροπές που αφορούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών.
 • 2000:ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μέλος της Επιτροπής Κρίσης για το βιβλίο ‘Αρχές Οικονομίας’ που διδάσκεται στη Β’ Λυκείου.
 • 2000-2001: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Συντονιστής Ομάδων Εργασίας: Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Πόρων Υγείας. Οργάνωση Νέου Συστήματος Προμηθειών. Σύνταξη και Σχεδιασμός της Μεταρρύθμισης του ΕΣΥ.
 • 2001-2004: Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδος. ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδος: 11 νοσοκομεία, 20 κέντρα υγείας, 10 προνοιακά ιδρύματα. 6.300 εργαζόμενοι, 100 μέλη ΔΕΠ Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών. Ίδρυση και Οργάνωση ΠΕΣΥΠ. Άσκηση Πολιτικών Υγείας και Πρόνοιας, Ανάπτυξη Υποδομών, Οργάνωση Προμηθειών.
 • 1997-1999: Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ειδικός Σύμβουλος, με αντικείμενα: Νέα αποκεντρωμένη δομή του Κράτους-Περιφέρειες-Καποδίστριας. Κανονιστική Μεταρρύθμιση.
 • 1993-1997: Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικός Σύμβουλος, με αντικείμενα: Δημοσιονομική Πολιτική, Κατάρτιση Προϋπολογισμού, Πρόγραμμα Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονομίας στην πορεία προς την ΟΝΕ. Μέλος Επιτροπής αποκρατικοποιήσεων.
 • 1994-1999: Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • 1989-1990: Υπουργείο Εμπορίου, Περίοδος Οικουμενικής Κυβέρνησης. Ειδικός Σύμβουλος με αντικείμενα: θέματα ελέγχου αγοράς.
 • 1994-1998: Μέλος Δ.Σ. της ΕΤΒΑ Leasing.
 • 1996-1998: Μέλος Δ.Σ. της ΑΣΤΗΡ Ασφαλιστικής.
 • 1994-1996: Μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Economic Policy Committee.
 • 1984-1989: Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικός Σύμβουλος με αντικείμενα: Εξωτερικό Εμπόριο και Διακρατικές Σχέσεις, μέλος επιτροπών για την άσκηση της Οικονομικής Πολιτικής, όπως: Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων, Επιτροπή Οικονομικού Κύκλου, Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΕΟΚ.
 • 1981-1994: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Theodoropoulos S., (2012), “Borrowing cost as a crucial factor for sustainable fiscal consolidation & for exiting the current crisis”, European Research Studies Journal, Volume 15, Issue 1, 2012, Pages 141-154.
 • Theodoropoulos S., (2009), "Reducing Administrative Burden as a priority in the European Environment", 10th International Scientific Conference. Management Horizon in Changing Economic Environment. European Management Association, Kaunas Lithuania, 24-26 September 2009, "Applied Economics: Systematic Research", vol. 3, Issue 2, 2009, Vitautas Magnus University, Lithuania
 • Theodoropoulos S., (2007), "Generation and Benefit spilover of labor productivity, Turkey and Greece" (with Nicolaos Adamou), 16th International Input-output Conference, Instabul, Turkey, 2-6 July, 2007
 • Theodoropoulos, S., (2006), "Assymetric Shocks, Structural Rigidities and Adjustment Capability in EMU: A review", European research Studies, Vol. IX, Issue 1-2, 2006
 • Theodoropoulos, S., (2006), "Regulatory Burden and Foreign Direct Investment in South Eastern European countries", 3rd International Conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities, Regional Economic Co-operation in South Eastern Europe< Tsenov Academy of Economics, 11-14 May 2006, Sofia, Bulgaria
 • Theodoropoulos, S., (2006), "Cluster Formation and the Case of Maritime Cluster", International Conference; Shipping in the era of Social Responsibility, (In honor of the late professor Basil Metaxas), Cephalonia 14-16 September 2006