Βλάχος Γεώργιος

Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142520
E-mail: gpvmaritime@gmail.com

 

Σπουδές

 • 1975: Αριστείο στις εξετάσεις του διπλώματος «Culture et Civilisation» και πρόσκληση / υποτροφία από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας.
 • 1972-1976: Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε στην τετραετία.
 • 1976-1978: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα των «Εκβαθυσμένων Μελετών», DIPLOME DES ETUDES APPROFONDIES - D.E.A), «Πολιτική και Προγραμματισμός της Οικονομικής Ανάπτυξης του I.E.D.E.S – PARIS I, PANTHEON-SORBONNE (“Politique et Programmation du Développement Economique”). Τίτλος της Μεταπτυχιακής διατριβής: “Les Possibilités de l’ Exploitation Economique de l’ Espace Maritime Hellénique»”
 • 1965 - 1971: Ελληνογαλλικό εξατάξιο Γυμνάσιο του Λεοντείου Λυκείου (Lycée Léonin).
 • Ιαν. 1980: Διδακτορική Διατριβή στο Παν/μιο του PARIS I, PANTHEON-SORBONNE. Τίτλος της Διδακτορικής διατριβής: «Marine Marchande Hellénique: Développement, Problèmes Actuels et Perspectives Possibles».
 • 1980-1983: Άμισθος συνεργάτης της έδρας «Ναυτιλιακής Οικονομικής & Πολιτικής», 1983: Εκλογή στην βαθμίδα του διδάκτορος Επιμελητού της «Ναυτιλιακής Οικονομικής & Πολιτικής»
 • 1984: Διορισμός σε θέση Λέκτορα
 • 1988: Μονιμοποίηση σε θέση Λέκτορα
 • 1991: Εκλογή στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή
 • 1998: Εκλογή στην βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή
 • 2002: Εκλογή στην βαθμίδα του Καθηγητή.
 • 2006- 2008: Πρόεδρος στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
 • Ναυτιλιακή Πολιτική Διεθνών Οργανισμών &Διακρατικών Φορέων &Ενώσεων
 • Ναυπηγική Οικονομική & Πολιτική
 • Ναυπηγική Στρατηγική
 • Θεσμικό Πλαίσιο της Εμπορικής Ναυτιλίας
 • Δικτύωση (Clustering) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού και Παραναυτιλιακού Χώρου
 • Διοικητικές Αποφάσεις & Ναυτιλιακή Στρατηγική
 • Οικονομική ανάπτυξη παραλιμενίων και επιλιμενίων περιοχών, με έντονη ναυτιλιακή / ναυπηγική / παραναυτιλιακή / παραναυπηγική οικονομική δραστηριότητα.

Επαγγελματική εμπειρία

 • 1971 - 1974: Βοηθός προσωπάρχη σε Α.Ε..

 • 1980 - 1982: Στρατιωτική θητεία στο Π.Ν.

 • 1982 - 1987: Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις τόσο του Δευτερογενούς όσο και του Τριτογενούς τομέως. Διευθυντής Σπουδών στο Centre Francophone.

 • 1988 – Σήμερα : Σύμβουλος Επιχειρήσεων (στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή) τόσο του δευτερογενούς όσο και του τριτογενούς τομέως σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων. Ειδικότερα και προκειμένου για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, μεγάλη εξειδίκευση κυρίως σε θέματα «κάθετης ολοκλήρωσης (λ.χ ναυπηγική και επισκευαστική βιομηχανία κ.λ.π.). Επιπλέον, σε έλεγχο / Operational Αuditing στη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων των ναυτιλιακών εταιρειών. Παράλληλα, σύμβουλος ή/και επικεφαλής μεγάλου αριθμού μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων (business plans and feasibility studies) για τον ευρύτερο χώρο της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.
 
Έχει διατελέσει πρόεδρος ή/και διευθύνων σύμβουλος, μέλος Δ.Σ ή απλός σύμβουλος σε φορείς ή οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα (Ανώνυμες Εταιρείες) καθώς και σύμβουλος (ή και επικεφαλής) κυβερνητικών επιτροπών, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακής πολιτικής του ΥΠΟΙΑΘ και ακολούθως Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής πολιτικής του ΥΘΥΝΑΛ (έως τον Φεβρ. του 2011)
 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες & Βιβλία

 1. «Η Ναυπηγική, Κατασκευαστική και Επισκευαστική Βιομηχανία της Περιοχής Πειραιά-Περάματος-Σκαραμαγκά», Εκδόσεις ΚΕΠΕ, Αθήνα 1986, σελ.177 (Μονογραφία).
 2. «Οι Προοπτικές της Διεθνούς Ναυτικής Αγοράς Εμπορικών Πλοίων, Μεταφορικής Ικανότητας 1.000-6.000 DWT, (Γ.Π.Βλάχος - Χ.Βορδόκας), Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1987, σελ.152 (Μονογραφία).
 3. «Η Διακίνηση των Αγαθών και η Ρύπανση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος»,Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Πειραιάς 1991, σελ.255 (Μονογραφία). Νέα, βελτιωμένη &αυξημένη έκδοση. Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1995, σελ. 351
 4. «Τεχνικοοικονομικές απόψεις της Θαλάσσιας Διακίνησης Αγαθών και της Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, (Γ.Π.Βλάχος - Α.Β. Αλεξόπουλος), Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Πειραιάς 1995, σελ.259 (Μονογραφία).
 5. «Διεθνείς Οργανισμοί και Ναυτιλιακή Πολιτική», (Γ.Π.Βλάχος - Α.Β. Αλεξόπουλος), Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Πειραιάς 1996, σελ.283 (Μονογραφία).
 6. «Προβλήματα και Προοπτικές της Ελληνικής Ναυπηγικής και Επισκευαστικής Βιομηχανίας», Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Πειραιάς 1996, σελ.325 (Μονογραφία).
 7. «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική και η Νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», (Γ.Π.Βλάχος - Γ.Δ.Σαμιώτης), Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα 1997, σελ. 527 (Μονογραφία).
 8. «Ναυτιλιακή Οικονομική» (Ελ. Γεωργαντόπουλος - Γ.Π. Βλάχος), Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς 1997, σελ. 720), Επανέκδοση J&J Hellas, Πειραιάς 2003, σελ. 954 (Βιβλίο).
 9. «Βασικές Αρχές της Ναυτιλιακής Επιστήμης» (Γ.Π.Βλάχος – Ε.Νικολαΐδης), Εκδόσεις J. J. Hellas, Πειραιάς 1999 (Βιβλίο).
 10. «Εμπορική Ναυτιλία και Θαλάσσιο Περιβάλλον» (Γ.Π.Βλάχος), Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Αθήνα 1999, σελ. 528 (Μονογραφία).Επανέκδοση Α. Σταμούλης, Αθήνα 2007, σελ. 695.
 11. «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική» (Γ.Π.Βλάχος), Εκδόσεις Α. Σταμούλης,Αθήνα 2000,σελ. 735 (Μονογραφία). Επανέκδοση Α. Σταμούλης, Αθήνα 2007, σελ. 787.
 12. «Θεωρία & Πρακτική των Ναυλώσεων: Ανάλυση Ναυλαγορών & Ναυλοσυμφώνων» (Γ.Π.Βλάχος – Ε.Ψύχου), Εκδόσεις J.J Hellas, Πειραιάς 2000, σελ. 636 (Μονογραφία).
 13. «Ναυτιλιακή Οικονομική Γεωγραφία» (Γ.Π.Βλάχος – Εμμ. Νικολαΐδης) Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς 2002, σελ. 712 (Βιβλίο).
 14. «Ναυπηγική Οικονομική & Στρατηγική» (Γ.Π.Βλάχος), Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς 2002, σελ. 750 (Βιβλίο). Επανέκδοση JJ Hellas, Πειραιάς 2007, σελ. 965.
 15. «Ν.Ε.Β.: Διεθνής Ναυπηγική Πολιτική & Στρατηγική Ναυπηγικών & Επισκευαστικών Μονάδων», Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς 2004, σελ. 568 (Βιβλίο).
 16. «Ναυτιλιακή Οικονομία » (Γ.Π.Βλάχος), Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 2011(Βιβλίο).
 17. «Ναυλώσεις» (Γ.Π.Βλάχος – Ε.Ψύχου), Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 2011(Βιβλίο).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. (Επιλεγμένα, ως αντιπροσωπευτικά, από πολύ ευρύτερο βιογραφικό σημείωμα)

 1. «Female Executives in Enterprises of the Maritime Sector». Article presented in the International Symposium in Applied Economics (1993, University of Piraeus). (G.P. Vlachos).
 2. «La Conversion de Chantiers Navals en Europe et les Effets Attendus au Niveau de la Construction Navale Russe». Article presenté au Séminare International pour la «Conversion des Industries d’ Armément» (Moscow 1995, Institut pour l’ Economie en Transition et Université de Grénoble). (G.P.Vlachos).
 3. «Ship Repair in the Eastern Mediterranean and the Case of Greece». Article published in The Cyprus Journal of Science and Technology - Frederick Research Center / Frederick Institute of Technology, Nicosia, Cyprus. (Vol. 1 - No 2, 1996). (G.P.Vlachos - E. Tzannatos).
 4. «Accidents Marins: Nouveau Cadre Institutionnel et Propositions d’ Améliorations du Facteur Humain». (1996). Article publie dans la Revue T.E.F, Université Pierre Mendes - France de Grénoble. (1997), (G.P.Vlachos)
 5. «The Effects of Ship Casualties on Economic Efficiency and the Rules for Safety». Article published in the Cyprus Journal of Science and Technology - Frederick Research Center / Frederick Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol.1-No 3, 1997), (G.P. Vlachos - K. Giziakis).
 6. «Casualties of Ferry Ro/Ro and Passenger Ships and the Rules for Safety» (1997). Article published in the Cyprus Journal of Science and Technology - Frederick Research Center / Frederick Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol. 1-No 4, 1997), (G.P. Vlachos - K. Giziakis).
 7. «Assessment of Greek Maritime Policy for the Post-War Period up to Present» (1997). Article published in the «Archives of Economic History», (Volume VIII, No 1-2, January-December 1997), Athens, Greece (G.P. Vlachos - K. Zois).
 8. «Overcapacity and International Maritime Policy. A Case Study: Problems and Perspectives of the Small-medium size companies in the Shiprepairing and Shipbuilding Zone of PERAMA». Article presented in the Annual Conference of IAME (International Association of Maritime Economists) (22-24 Sept. 1997 - CITY UNIVERSITY, UK). (G.P. Vlachos - A. Lazopoulos).
 9. «Competitiveness of the European Shipbuilding and Shiprepairing Industry and Sectorial Unemployment. A Case Study: Crisis and Possibilities of Greek Enterprises». Article published in the Journal of European Research Studies (Vol. 1-No1, 1997) (Monography) pages 125-187 (G.P. Vlachos - A. Lazopoulos).
 10. «Une Problématique sur l’ Evaluation des Facteurs Détérminants l’ Offre Totale de Tonnage sur le Marché Maritime Libre». Article publié dans la Revue “Applied Research Review”, Journal of the Technological Education Institute of Piraeus (Vol. IV, No I, 1999) (G.P. Vlachos - K. Zois).
 11. «Applications of the New Information Technology Potentials to the Merchant Marine Sector. A Case Study: Improvement in Quality of Services and the Possibilities of Operating Cost Reduction in Modern Vessels». Article published in the Cyprus Journal of Science and Technology - Frederick Research Center / Frederick Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol. 2-No 1, 1999), (G.P. Vlachos – N. Fournarakis).
 12. «Maritime Cycles in the Dry Bulk Cargo Market: A Theoretical and Empirical Analysis for the Cycles of the Period 1970-1990» (1998). Article published in the «Archives of Economic History» (Vol. X, No 1-2, Jan.-Dec 1999). Athens, Greece (G.P.Vlachos - K. Zois).
 13. «Quality in Shipping and the Impact of ISM Code: Results Derived from Applied Research on Shipping Enterprises» (1999). Article published in “the Cyprus Journal of Science and Technology”-Frederick Research Center /Frederick Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol 2, No 4, 2000) (G. P. Vlachos - Em. Nikolaidis).
 14. «Management Concepts in Small and Medium Shipping Enterprises: The Case of the Greek Marine Related Cluster» (1999). Article presented in the Annual International Conference of IAME, “Maritime Industry into the Millenium: The Interaction of Theory and Practice”, (IRAT-CNR, Istituto di Ricerce salle Attivita Terziarie -Istituto Universitario Navale, Sept. 2000, Naples, Italy). (G.P.Vlachos-Em.Nikolaidis).
 15. “The Choice of Flag in the Light of Non-Complied Vessels” (2000), Article in the “Archives of Economic History” (XII/2/2001). (G. P. Vlachos).
 16. “Economic Approach on Substandards Vessel Effect to Shipowners”. Article in “The Cyprus Journal of Science and Technology”, Nicosia, Cyprus (Vol. 3, No 2, 2001) (G. P. Vlachos).
 17. “The Interaction Between G.D.P. and Dry Cargo Freights” (2000) Article in the Annual Conference of I.A.M.E, 18-20 July 2001 Hong Kong (G.P.Vlachos).
 18. “The Interaction Between Oil Price and Tanker Freights” (2000) Article presented in the fifth International Conference on Traffic Science – ICTS 2001 (27-29 Oct. 2001), Slovenia and Venice. (G.P. Vlachos-Em. Nikolaidis).
 19. “Marine Environment Pollution and Shiprepairing Zone of Piraeus: Institutional and Economic Approach” (2000) Article presented in the fifth International Conference on Traffic Science – ICTS 2001 (27-29 Oct. 2001), Slovenia and Venice. (G.P. Vlachos).
 20. “The Configuration and Interaction of the Variables that Structure the Supply of Tanker Fleet” (2000) Article presented in the fifth International Conference on Traffic Science – ICTS 2001 (27-29 Oct. 2001), Slovenia and Venice. (G.P. Vlachos - Em. Nikolaidis – Ven. Kontoe).
 21. “Επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στην Σύγχρονη Εμπορική Ναυτιλία” (2001) Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς “Globalization:Illusions and Reality” (Πειραιάς, 30/11 – 01/12/2001). (Ιωάν. Βαβούρας, Γ.Π. Βλάχος, Κ. Παπαγιαννούλης).
 22. “Economics of Substandard Shipping” (2000). Article published in “The Cyprus Journal of Science and Technology”, Nicosia, Cyprus (Vol. 3, No 3) (G. P. Vlachos- D.Petropoulos).
 23. “KYOTO PROTOCOL: Significance, Implications and Specified Policies Concerning the Merchant Marine Sector” (2001) Article published in the “Archives of Economic History” Vol. XIV, No 1-2, Jan-June. 2002 (G. P.Vlachos).
 24. “Strategic Analysis and Policy Measures on Combating Substandard Ships”. (2000) Article published in the “Applied Research Review”, (Vol. VII, No 1, 2002) (G. P. Vlachos- Em. Nikolaidis).
 25. “Positioning Strategies and Policies of Greek Shipping Companies Relating to Ferry Passengers Markets” (2001). Article published in the “Applied Research Review”, (Vol. VI, No 1, 2001) (J. Mylonakis - G. P. Vlachos).
 26. “Competition and Competitiveness of the E.U. Shipbuilding Sector Against South East Asia” (2001) Article published in “The Cyprus Journal of Science and Technology”, Nicosia, Cyprus (Vol.3, No 4),(G. P. Vlachos),
 27. “Analysis of Primary Causes Concerning Shipping Safety – Owner’s and Ship master’s point of view” (2002). Article presented in the Annual Conference of International Association of Maritime Economists-IAME, Panama 2002. (G. P. Vlachos- Em. Nikolaidis).
 28. “The Mediterranean Merchant Fleet Analysis: Current Situation and Prospects”. Article published in the “Annals of Maritime Studies” (Vol 39) (University of Rijeka, CROATIA 2001) (G. P. Vlachos).
 29. “OPEC and its Role on Oil and Energy Market” Article under publication in the “Annals of Maritime Studies” (University of Rijeka, CROATIA, 2003) (G. P. Vlachos - Em. Nikolaidis). 
 30. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο του International Association of Maritime Economists (Ismir, Turkey 30-06-2004) με τίτλο: «Application of the “Analytical Hierarchy Process” Methodology on the Classification of Shipbuilding and Shiprepairing Markets», (G.P.Vlachos – Em. Nikolaidis – G. Konomos).
 31. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο του International Association of Maritime Economists (Ismir, Turkey 30-06-2004) με τίτλο: “Study οn τhe Factors Influencing τhe Formation οf τhe Freight Rates Levels αt τhe Petroleum Transportation Markets”, (G.P.Vlachos – Em. Nikolaidis – G. Konomos).
 32. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο International Maritime Policy Conference 2003, (London, UK), με τίτλο “The Greek Shipbuilding Industry and the necessity for Revision of the EU shipbuilding Policy”, (G.P.Vlachos – Em. Nikolaidis).
 33. Άρθρο στο Διεθνές Journal “Annals of Maritime Studies”, με τίτλο “An Applied Non Seasonal ARIMA Model Enquiry on Tanker Freight Rates Movements”, (2004), (Εγκεκριμένο, υπό δημοσίευση)(G.P.Vlachos – Em. Nikolaidis – G. Konomos).
 34. Άρθρο στο Διεθνές Journal “Annals of Maritime Studies”, με τίτλο “Consequences on Greek owned fleet by the E.U. Phase Out Plan (Regulation 1726/2003)” (2004), (Εγκεκριμένο, υπό δημοσίευση)(G.P.Vlachos – Em. Nikolaidis).
 35. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του Ι.Α.Μ.Ε. (Λεμεσός, 2005 ) με τίτλο:  “An Approach on Supply and Demand Equilibrium in the Tanker Industry – Structure of a model for the Estimation of the Average Level of Freight at the Equilibrium Point” (G.P. Vlachos- Em. Nikolaidis- G. Konomos- M. Maniati).
 36. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του I.C.T.S.-9th International Conference on Traffic Science, (Slovenia, 2005) με τίτλο “Decomposition of the Movement Mechanism of the Container Ship Freight and Research on the Seasonal Hypothesis” (G.P. Vlachos- Em. Nikolaidis- G. Konomos- M. Maniati).
 37. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του I.C.T.S.-9th International Conference on Traffic Science, (Slovenia, 2005) με τίτλο “Multi- Criteria Method Application on the Main Tanker Ship Owner Policy” (G.P. Vlachos- Em. Nikolaidis- G. Konomos- M. Maniati).
 38. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του I.C.T.S.-10th International Conference on Traffic Science, (Slovenia, 2006) με τίτλο “Assesment of European Shipbuilding Industry’s current situation and its future prospects”(G.P. Vlachos- Em. Nikolaidis)
 39. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του I.C.T.S.-10th International Conference on Traffic Science, (Slovenia, 2006) με τίτλο “The Volatility of the Tanker Markets and their Correlation With the Oil Benchmarks during 2003-2006”(G.P. Vlachos- Em. Nikolaidis)
 40. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο διεθνές Συνέδριο «2nd International Scientific Maritime Conference, Human Resources in the Shipping Industry: New Trends and Challenges in the 21st century» (Limassol, 2008) με τίτλο «Labor Crises in today’s Maritime Industry» (G. P. Vlachos - E. Lema)