Διοικητικό προσωπικό

 

Αυδάλα Σοφία

Τηλέφωνο: +30 210 414 2075


E-mail: savdala@unipi.gr

 

Γρηγοριάδης Νικόλαος

Τηλέφωνο: +30 210 414 2397


E-mail: ngrigor@unipi.gr

 

Κατσαρέα Αδαμαντία

Υπεύθυνη Προγράμματος

Τηλέφωνο: +30 210 414 2175


E-mail: adamkats@unipi.gr

 

Λιάπη Γεωργία

Γραμματεία Προέδρου

Τηλέφωνο: +30 210 414 2526


E-mail: georgia@unipi.gr

Fax: +30 210 414 2419

 

Παπαδάκη Ελένη

Γραμματέας Τμήματος

Τηλέφωνο: +30 210 414 2074


E-mail: epapadak@unipi.gr