Οικονομική Ανάλυση Ναυλαγορών (ΟΘΕ.4)

 

1. Γενικά

Η θεματική αυτή ενότητα προετοιμάζει στελέχη και φοιτητές με γνώσεις οικονομικής προερχόμενες είτε από πανεπιστημιακές σπουδές σχετικές με την οικονομική και διοικητική επιστήμη είτε από 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία (που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις) στην οικονομική ανάλυση που αφορά τις ναυτιλιακές αγορές – ναυλαγορές (freight markets). Δεκτοί μπορούν να γίνουν και όσοι απλώς θέλουν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο ερχόμενοι σε επαφή επιπλέον με άλλες επιστήμες και γνωστικά αντικείμενα.

 

2. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ΑκαδημαΪκοί Υπεύθυνοι της ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση Ναυλαγορών» είναι ο κ. Θοδωρής Πελαγίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

 

3. Περιγραφή της θεματικής ενότητας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία καλύπτονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με δύο (2) προγραμματισμένες ασκήσεις αξιολόγησης (test) κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (3η και 5η εβδομάδα), δύο (2) εργασίες που γνωστοποιούνται στους σπουδαστές 48 ώρες πριν από την ηλεκτρονική παράδοσή τους (2η και 4η εβδομάδα) και τέλος με τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, διδάσκονται τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

·         Εισαγωγή - Όροι – Διεθνές εμπόριο, παγκόσμια οικονομία και Ναυτιλία

·         Οργάνωση, κόστος και τύποι θαλάσσιων μεταφορών

·         Το μοντέλο της ναυτιλιακής αγοράς: Ζήτηση

·         Το μοντέλο της ναυτιλιακής αγοράς: Προσφορά

·         Ναυτιλιακοί κύκλοι

·         Ναυτιλία και περιβάλλον (οικονομική προσέγγιση): Α License to operate

·         Ναυπηγική οικονομική και οικονομική διαλυτηρίων πλοίων

·         Ανάλυση ναυλαγορών

·         Δείκτες ναυλαγορών

  • Case studies: a. Η συμβολή της ελληνικής Ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, β. Η θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια ναυτιλία

 

Το μάθημα επικεντρώνεται σε οικονομικές έννοιες και εργαλεία απαραίτητα για την κατανόηση των ναυτιλιακών αγορών. Βασίζεται σε διεθνώς παραδεκτά πρότυπα και χρησιμοποιεί τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανάλυση και κατανόηση των απαραίτητων εννοιών. Επικεντρώνεται στα Shipping Market Economics, Sea Transport and Global Economy και The Economic Organization of the Shipping Market. Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η προετοιμασία των σπουδαστών στην ανάλυση ναυτιλιακών εταιριών με τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες της οικονομικής  επιστήμης και των ναυτιλιακών σπουδών με τέτοιο τρόπο ώστε οι σπουδαστές που προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες να εξοικειωθούν και να αποκτήσουν άνεση με τις έννοιες στις ναυτιλιακές σπουδές που απαιτούν συγκεκριμένα γνώσεις οικονομικής.