Πρόγραμμα e-learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά λειτουργεί από το 1996, ενώ από το 2002 προσφέρει και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία με τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (MSc in Shipping). Συνεργάζεται αποτελεσματικά με αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και έχει αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καταλαμβάνοντας την 3η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο http://www.maritime-studies.gr/top_shipping_school.pdf. Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών λειτουργεί επιπλέον το μοναδικό στην Ελλάδα «Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» υπο την αιγίδα του οποίου λαμβάνουν χώρα συνεργασίες σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο με αντίστοιχα ιδρύματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών http://www.jmce-piraeus.eu.

 

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning), στο οποίο εφαρμόζονται οι επιτυχημένες καινοτομίες που ανέδειξαν το Τμήμα σε κορυφαίο του είδους του, φέρει τη σφραγίδα έμπειρων καθηγητών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Για την υλοποίησή του επιλέχθηκε κατά κύριο λόγο η σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία είναι μοναδική σε επίπεδο αντίστοιχων προγραμμάτων στη χώρα μας.

 

Το πλεονέκτημα της σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε αντίθεση με τις ασύγχρονες, είναι ότι ο εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί σε τακτικές και προκαθορισμένες ώρες και ημέρες ορισμένες από τις παραδόσεις του μαθήματος από τον διδάσκοντα και να υποβάλει ερωτήσεις από όπου κι αν βρίσκεται με μόνη προϋπόθεση τη διαδικτυακή σύνδεση. Με τον τρόπο αυτό, οι διαλέξεις γίνονται «πραγματικές» καθώς δημιουργείται η αίσθηση ότι εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο ενώ στην πραγματικότητα συμμετέχουν ενεργά και διαδραστικά με το πλεονέκτημα της άνεσης που τους προσφέρει ο χώρος τους και της εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης από και προς το πανεπιστήμιο.